của
  • Service Adjustments related to Coronavirus…Thêm
  • Service disruptions due to the conflict in Ukraine…Thêm
  • Customs regulations and requirements for import or export of medical supplies and equipment…Thêm
Bỏ Qua và Chuyển Tới Nội Dung Chính

API Chứng từ điện tử

Dịch vụ Web API Chứng từ điện tử cho phép bạn tải lên các chứng từ thương mại tùy chọn để làm thủ tục hải quan với kho lưu trữ văn bản của UPS được gọi là "Forms History".

Bộ phận điều hành và làm thủ tục hải quan của UPS có thể xử lý các lô hàng quốc tế của Quý khách hiệu quả hơn khi Quý khách liên kết các hình ảnh chứng từ với mã số lô hàng được tạo ra bởi hệ thống quản lý của Quý khách - tất cả đều được thông qua bởi việc xử lý đăng tải API Chứng từ điện tử.

Nhà phát triển: Tải về các API