của
  • Service Adjustments related to Coronavirus…Thêm
  • Temporary Service Adjustments to the U.S. during the Holiday Season…Thêm
  • Customs regulations and requirements for import or export of medical supplies and equipment…Thêm
Bỏ Qua và Chuyển Tới Nội Dung Chính

API Chứng từ điện tử

Dịch vụ Web API Chứng từ điện tử cho phép bạn tải lên các chứng từ thương mại tùy chọn để làm thủ tục hải quan với kho lưu trữ văn bản của UPS được gọi là "Forms History".

Bộ phận điều hành và làm thủ tục hải quan của UPS có thể xử lý các lô hàng quốc tế của Quý khách hiệu quả hơn khi Quý khách liên kết các hình ảnh chứng từ với mã số lô hàng được tạo ra bởi hệ thống quản lý của Quý khách - tất cả đều được thông qua bởi việc xử lý đăng tải API Chứng từ điện tử.

Nhà phát triển: Tải về các API

Luôn được thông báo đầy đủ. Đăng ký để nhận email của chúng tôi.
Đăng ký nhận email của UPS.

Ví dụ Email

Đăng ký để nhận thông tin ưu đãi, thông tin chi tiết và tin tức về ngành qua email có thể giúp cải thiện quá trình vận chuyển của bạn. Bạn có thể thay đổi ưu tiên của bạn bất cứ lúc nào.

Tin tức và Thông tin chi tiết sẽ giúp bạn chuyển hàng thông minh hơn

Cập nhật Dịch vụ thông báo cho bạn biết tình hình thời tiết khắc nghiệt và các sự kiện có thể ảnh hưởng tới hoạt động vận chuyển

Khuyến mãi và Ưu đãi giúp bạn tiết kiệm tối đa chi phí

Tin tức Sản phẩm giúp bạn cập nhật dịch vụ, công cụ và tính năng mới