của
  • Service Adjustments related to Coronavirus…Thêm
  • Service disruptions due to the conflict in Ukraine…Thêm
  • Customs regulations and requirements for import or export of medical supplies and equipment…Thêm
Bỏ Qua và Chuyển Tới Nội Dung Chính

API Truy tìm

Cấp cho khách hàng của bạn quyền truy cập vào thông tin truy tìm gói hàng từ trang web của bạn. Bạn không những giảm được các cuộc gọi dịch vụ của khách hàng, mà còn có thể tìm ra cách thúc đẩy tổng lượng truy cập vào trang khi khách hàng sử dụng Giao diện Lập trình Ứng dụng Truy tìm (API).

Được áp dụng trên hơn 40 quốc gia, API Truy tìm cho phép bạn cung cấp báo cáo trạng thái lô hàng từng phút một, cả ở trong nước và quốc tế, tới khách hàng ngay từ trang web của bạn.

Có sẵn ở phiên bản HTML cơ bản cũng như phiên bản XML tiên tiến hơn. Công cụ HTML cho phép bạn sao chép một cách đơn giản mã HTML vào trang của bạn để nhận được chức năng và hình ảnh của Theo dõi UPS ở ngôn ngữ địa phương. Công cụ XML giúp bạn linh hoạt hơn bằng cách cho phép các lập trình viên của bạn định dạng các dữ liệu truy tìm phù hợp với thiết kế và bố cục của trang web hoặc ứng dụng của bạn.

Phiên bản XML này yêu cầu lập trình viên XML/Dịch vụ Web mã hoá và tích hợp. UPS cung cấp một bộ công cụ phát triển bao gồm hướng dẫn dành cho nhà phát triển trong đó có giải thích cách thức tích hợp và mã hoá chức năng của UPS vào ứng dụng kinh doanh hiện thời hoặc trang web Thương mại điện tử của bạn.

Tìm hiểu về Tích hợp các API Bộ công cụ Phát triển của UPS

Sau đây là công dụng

API Truy tìm giúp khách hàng theo dõi các lô hàng của mình ngay trên trang web thương mại điện tử của bạn bằng cách sử dụng số đơn hàng hoặc số tham chiếu. Với chức năng này, khách hàng sẽ quay lại trang của bạn để theo dõi lô hàng của họ hoặc kiểm tra trạng thái đơn đặt hàng của họ. Lưu lượng quay lại này sẽ làm tăng số lượng khách hàng trở lại và do đó doanh số bán hàng sẽ cao hơn.

Khách hàng của bạn có thể tìm được chi tiết cụ thể về trạng thái lô hàng của họ, bao gồm thời gian và địa điểm quét khi vận chuyển gói hàng đến điểm đến cuối cùng của nó. Và thông tin theo dõi có thể phối hợp đồng bộ với hình ảnh trang web của bạn.

Với Theo dõi của UPS, Bạn Có thể:

  • Cung cấp dịch vụ khách hàng hoàn chỉnh
  • Tăng thêm lưu lượng vào trang web của bạn
  • Kéo dài thời gian khách hàng sử dụng trang web của bạn

Nhà phát triển: Tải về các API