của
  • Service Adjustments related to Coronavirus…Thêm
  • Service disruptions due to the conflict in Ukraine…Thêm
  • Customs regulations and requirements for import or export of medical supplies and equipment…Thêm
Bỏ Qua và Chuyển Tới Nội Dung Chính

API Truy tìm Chữ ký UPS

Sức mạnh của UPS trong việc lập hóa đơn của bạn: Nhận bằng chứng phát hàng kỹ thuật số

Tự động hoá Quá trình Bằng chứng Giao hàng

Bạn nhận được xác nhận phát hàng càng nhanh thì thời gian bạn phải đợi trước khi bạn có thể nhận tiền thanh toán càng ít.

API Truy tìm Chữ ký của UPS cho phép các công ty nhận Bằng chứng Giao hàng (P.O.D.) của các hàng hoá cần nhận được hoá đơn điện tử. Công cụ mạnh mẽ này cung cấp Bằng chứng Giao hàng không phải theo từng ngày, mà theo từng giây. Và nó cũng cho phép các công ty rút ngắn thời gian bán và thu tiền.

Khả dung tại hơn 40 quốc gia hoặc lãnh thổ, API Truy tìm Chữ ký (Signature Tracking API) của UPS có định dạng XML. XML mang lại sự linh hoạt cho các công ty để tích hợp chức năng này vào trang nội bộ hoặc các ứng dụng doanh nghiệp của họ.

API này yêu cầu lập trình viên XML/Dịch vụ Web phải mã hoá và tích hợp. UPS cung cấp một bộ công cụ phát triển bao gồm hướng dẫn dành cho nhà phát triển trong đó có giải thích cách thức tích hợp và mã hoá chức năng của UPS vào ứng dụng kinh doanh hiện thời hoặc trang web Thương mại điện tử của bạn.

Tìm hiểu về Tích hợp các API Bộ công cụ Phát triển của UPS

Nhà phát triển: Tải về các API

Với API Truy tìm Chữ ký của UPS, Bạn Có thể:

  • Nhận Bằng chứng Giao hàng của hàng hoá của bạn với chữ ký điện tử và địa chỉ phát hàng đầy đủ
  • Giảm đáng kể thời gian của các hoá đơn chưa trả
  • Nhận thông tin theo dõi của UPS qua môi trường Internet thời gian thực và an toàn

API Truy tìm Chữ ký của UPS chỉ dành cho các khách hàng của UPS sử dụng nội bộ. Nó không khả dụng trên trang web công cộng, trừ khi API là một phần trong các dịch vụ của nhà cung cấp Chương trình Sẵn sàng® của UPS được chứng nhận.