của
  • Service Adjustments related to Coronavirus…Thêm
  • Service disruptions due to the conflict in Ukraine…Thêm
  • Customs regulations and requirements for import or export of medical supplies and equipment…Thêm
Bỏ Qua và Chuyển Tới Nội Dung Chính

API Vận chuyển

Lợi ích của việc Tích hợp và Sức mạnh của UPS

Tích hợp khả năng vận chuyển trên nền Web mạnh mẽ của UPS vào các ứng dụng doanh nghiệp của bạn . Giao diện Lập trình Ứng dụng Vận chuyển (API) cho phép bạn tích hợp chức năng vận chuyển của UPS trực tiếp vào trang web hoặc hệ thống doanh nghiệp của bạn. Khách hàng của bạn sẽ tận hưởng các khả năng và dịch vụ UPS, trong khi việc kinh doanh của bạn trở nên hiệu quả hơn với các quy trình được cải thiện.

Tuỳ chỉnh API Vận chuyển để đáp ứng các nhu cầu kinh doanh của công ty bạn. Giảm chi phí chung bằng cách tạo ra hiệu quả lớn hơn trong phòng thư tín và thực hiện kiểm soát tốt hơn các hoạt động vận chuyển. API Vận chuyển có thể hợp lý hoá việc vận chuyển của bạn mà không cần thêm các phần cứng hoặc phần mềm đắt tiền.

API Vận chuyển có sẵn trong công nghệ XML mới nhất và cho phép bạn truy cập vào nhiều dịch vụ của UPS. API này lý tưởng cho các hoạt động vận chuyển mạng lưới tại các địa điểm bán lẻ, đại lý hoặc văn phòng chi nhánh khác nhau. Đây cũng là một giải pháp tốt cho phòng thư tín của các tập đoàn lớn hoặc trong các môi trường kiểu khu trường học (campus.)

API này yêu cầu lập trình viên XML/Dịch vụ Web phải mã hoá và tích hợp. Nó đem lại cho bạn nhiều khả năng linh hoạt hơn bằng cách cho phép các lập trình viên của bạn tích hợp chức năng vận chuyển một cách trực tiếp vào các hệ thống kinh doanh hoặc trang web thương mại điện tử của bạn.

UPS cung cấp một bộ phát triển bao gồm hướng dẫn dành cho chuyên gia phát triển trong đó có giải thích cách thức tích hợp và mã hoá chức năng của UPS vào ứng dụng kinh doanh hiện thời hoặc trang web thương mại điện tử của bạn.

API Vận chuyển của UPS chỉ dành cho các khách hàng của UPS sử dụng nội bộ. Nó không khả dụng trên trang web công cộng, trừ khi API là một phần trong các dịch vụ của nhà cung cấp Chương trình Sẵn sàng® của UPS được chứng nhận.

Nhà phát triển: Tải về các API