của
  • Service Adjustments related to Coronavirus…Thêm
  • Service disruptions due to the conflict in Ukraine…Thêm
  • Customs regulations and requirements for import or export of medical supplies and equipment…Thêm
Bỏ Qua và Chuyển Tới Nội Dung Chính

API Định giá

Nếu khách hàng của bạn muốn có sự linh hoạt và kiểm soát khi vận chuyển hàng hoá trực tuyến của họ, trang thương mại điện tử của bạn sẽ cần Giao diện Lập trình Ứng dụng Định giá (API). API mạnh mẽ này cho phép người mua trực tuyến so sánh, định giá và chọn dịch vụ vận chuyển phù hợp nhất với nhu cầu và ngân sách của họ. Ví dụ, khách hàng của bạn có thể chọn dịch vụ nhanh khi họ cần gói hàng ngay và chọn dịch vụ chuẩn khi họ có nhiều thời gian phát hàng hơn.

API Định giá có ở định dạng XML. API này giúp bạn linh hoạt hơn bằng cách cho phép bạn định dạng các dữ liệu về mức giá và dịch vụ phù hợp với thiết kế và bố cục của trang web hoặc ứng dụng của bạn.

Sau đây là công dụng

Đối với các gói hàng đơn vận chuyển từ hơn 40 nước, API Định giá nhận dạng tất cả các dịch vụ trong nước và quốc tế có sẵn của UPS và hiển thị mức giá vận chuyển dựa trên đặc điểm của gói hàng. Nó có thể được sử dụng để tạo động một danh sách các dịch vụ vận chuyển dành riêng cho lô hàng của khách hàng.

Bạn cũng có thể sử dụng API Định giá để tạo các menu dễ hiểu mà từ đó khách hàng trực tuyến của bạn có thể chọn phương pháp vận chuyển tốt nhất. Như vậy, việc bổ sung API Định giá vào trang của bạn sẽ cung cấp cho khách hàng của bạn nhiều mức dịch vụ và mức giá zơn.

Với API Định giá, Bạn Có thể:

  • Tạo phí vận chuyển riêng cho từng lần mua sản phẩm của khách hàng.
  • Tạo phí vận chuyển riêng cho từng tuỳ chọn vận chuyển có sẵn cho khách hàng.
  • Tạo menu thả xuống hấp dẫn để khách hàng trực tuyến của bạn có thể thực hiện các lựa chọn vận chuyển.

Khách hàng của Bạn Có thể:

  • Tìm được thông tin chính xác về các dịch vụ và mức giá từ UPS trên trang Web của bạn.
  • So sánh tổng phí vận chuyển và phí dịch vụ làm hải quan đối với các mức dịch vụ khác nhau của UPS.
  • Tiết kiệm tiền bằng cách lựa chọn cách thức vận chuyển tốt nhất luôn phù hợp với nhu cầu của họ.
  • Biết thời gian gói hàng của họ sẽ đến và chi phí vận chuyển.

API này yêu cầu lập trình viên XML/Dịch vụ Web phải mã hoá và tích hợp. UPS cung cấp một bộ phát triển bao gồm hướng dẫn dành cho chuyên gia phát triển trong đó có giải thích cách thức tích hợp và mã hoá chức năng của UPS vào ứng dụng kinh doanh hiện thời hoặc trang web thương mại điện tử của bạn.

Tìm hiểu về Tích hợp các API Bộ công cụ Phát triển của UPS

Nhà phát triển: Tải về các API