của
  • Service Adjustments related to Coronavirus…Thêm
  • Service disruptions due to the conflict in Ukraine…Thêm
  • Customs regulations and requirements for import or export of medical supplies and equipment…Thêm
Bỏ Qua và Chuyển Tới Nội Dung Chính

Khả năng hoạt động bền vững

Chúng ta hãy cùng nhau tạo ra một thế giới bền vững hơn.

UPS là một trong những công ty hàng đầu giải quyết những thử thách về khả năng phát triển bền vững theo cách hiệu quả nhất và có trách nhiệm nhất.

Chúng tôi cam kết giúp khách hàng luôn dẫn đầu trong các giải pháp phát triển bền vững hơn, giao hàng hiệu quả hơn, tạo ra nhiều kết nối hơn trên toàn thế giới và tìm ra nhiều cách thức hành động và đóng góp hơn.

Trong mọi khía cạnh hoạt động kinh doanh của mình, chúng tôi không ngừng đổi mới, hợp tác và nỗ lực hơn nữa. Và chúng tôi ở đây để giúp bạn đạt được các mục tiêu phát triển bền vững.

Liên hệ UPS

Đọc Báo Cáo Về Khả Năng Phát Triển Bền Vững mới nhấtMở liên kết trong cửa sổ mới