của
  • Service Adjustments related to Coronavirus…Thêm
  • Service disruptions due to the conflict in Ukraine…Thêm
  • Customs regulations and requirements for import or export of medical supplies and equipment…Thêm
Bỏ Qua và Chuyển Tới Nội Dung Chính

WorldShip®

Các Khả năng Chủ yếu

Nếu vận chuyển là phần quan trọng trong hoạt động kinh doanh của bạn, chúng ta có thể liên kết. Bạn cần vận chuyển các lô hàng nhanh nhất có thể mà không gặp lỗi, luôn thông báo cho khách hàng của mình và phân tích lịch sử vận chuyển của bạn. Worldship cho phép người dùng tới:

  • In nhãn
  • Tải lên tài liệu hải quan
  • Thiết lập thông báo lô hàng
  • Theo dõi các lô hàng
  • Xuất dữ liệu lô hàng
  • Chạy báo cáo

Từ gói hàng đến LTL và vận phí hàng không, WorldShip cho phép bạn dễ dàng xử lý lô hàng, duy trì tuân thủ và giảm lỗi gây tốn kém. Phần mềm hoạt động dựa trên Windows được cung cấp với 20 ngôn ngữ và tại hơn 140 quốc gia hoặc lãnh thổ xuất xứ.

Tải WorldShip Ngay

Nhận Hỗ trợ WorldShip

Xem Hướng dẫn Cài đặt WorldShipMở liên kết trong cửa sổ mới

Tích hợp WorldShip

Việc tích hợp WorldShip đem đến cho bạn một vài tùy chọn nhận thông tin được yêu cầu để tạo nhãn vận chuyển. Bạn có thể nhập sổ địa chỉ và quản lý các địa chỉ để đơn giản hóa mục nhập chi tiết địa chỉ người nhận. Nếu bạn kết nối với một tập tin dữ liệu, bạn có thể lấy các thông tin lô hàng hoàn chỉnh cho mỗi đơn đặt hàng tại một thời điểm hoặc dưới dạng một loạt. Bạn thậm chí có thể tự động hóa việc tạo nhãn bằng cách cho WorldShip biết tần suất quét các lô hàng mới.

Lợi ích của WorldShip cũng mở rộng ra ngoài phạm vi kho hàng. Bằng cách thiết lập nguồn cấp dữ liệu vào trong và ra ngoài WorldShip, bạn có thể hợp lý hóa mục nhập đơn đặt hàng, dịch vụ khách hàng, kế toán, quá trình thu mua và quy trình thanh toán.

Hoạt động kinh doanh sẽ tốt hơn khi các hệ thống liên lạc được với nhau. Bắt đầu sử dụng các tính năng tiết kiệm thời gian và khả năng tích hợp của WorldShip.

Nhận Hỗ trợ Tích hợp

Dịch vụ Vận chuyển hàng lẻ bằng xe tải của UPS Freight ("LTL") được cung cấp bởi TFI International Inc. và các bộ phận hoặc chi nhánh (bao gồm nhưng không giới hạn TForce Freight), không liên kết với United Parcel Service, Inc. hoặc bất kỳ chi nhánh, công ty con hoặc các đơn vị có liên quan nào (“UPS”). UPS không chịu trách nhiệm liên quan đến các dịch vụ vận chuyển LTL nào của UPS Frieght hoặc bất kỳ dịch vụ nào khác do TFI International Inc. hoặc các chi nhánh, bộ phận, công ty con hoặc các đơn vị có liên quan của TFI International Inc. đề xuất hoặc cung cấp.

Hợp lý hóa việc Vận chuyển của Bạn

Tìm hiểu cách thức kết hợp các API của Bộ Phát triển UPS hoặc phần mềm vận chuyển WorldShip của chúng tôi vào các hệ thống và trang web của công ty bạn có thể giúp tăng hiệu quả.

Tìm hiểu thêm về các API and Phần Mềm Vận Chuyển Tích Hợp