/
  • Update: Service Delays in Parts of Philippines Due to Taal Volcano…Thêm
  • 2020 UPS Lunar New Year Operations Schedule…Thêm
Bỏ Qua và Chuyển Tới Nội Dung Chính

Gửi hàng qua Internet của UPS

Các bước từ Nhấp chuột đến Gửi hàng Chưa bao giờ Dễ dàng Hơn thế

In nhãn vận chuyển, lên lịch lấy hàng, theo dõi tiến độ giao hàng và thanh toán trực tuyến. Bạn không chỉ có thể gửi các gói hàng cá nhân, bạn cũng có thể tạo vận đơn vận chuyển hàng bằng cách sử dụng địa chỉ và thông tin hàng hóa đã lưu.

Gửi hàng qua Internet của UPS cung cấp vận chuyển trong một bước và hướng dẫn bạn tất cả các giai đoạn trong quy trình vận chuyển--trực tuyến.

Bắt đầu Sử dụng Dịch vụ Gửi hàng qua Internet Ngay bây giờ

Hãy cho tôi biết thêm về Gửi hàng Trực tuyến

Truy cập Nhanh các Công việc Vận chuyển Thường xuyên
Tự động hoá quy trình vận chuyển và giảm công việc giấy tờ. Các tài sản thông tin như danh mục địa chỉ giúp đảm bảo thông tin vận chuyển chính xác, đồng thời lịch sử vận chuyển và thông báo email giúp bạn nắm rõ hơn việc vận chuyển. Danh mục địa chỉ của bạn có thể trữ tối đa 1.000 danh sách phân phối trong đó có chứa tối đa 100 địa chỉ cho mỗi danh sách. Với tính năng lọc trong khi bạn gõ, chức năng tìm kiếm của danh mục địa chỉ và danh sách phân phối của bạn trở nên nhanh hơn và dễ dàng hơn. Vận chuyển tập tin về lô là một đặc điểm nổi bật khác cho phép bạn tạo tối đa 250 lô hàng cùng lúc bằng cách nhập tập tin .csv.

Sử dụng tính năng về chi phí và thời gian lô hàng để so sánh tùy chọn dịch vụ và ước tính thời gian và chi phí cho lô hàng của bạn, vì vậy bạn cớ thể thanh toán chính xác cho loại hình dịch vụ bạn cần.

Không Cần Tải xuống Phần mềm
Từ máy tính kết nối internet, bạn có thể lên lịch nhận hàng, tạo nhãn vận chuyển hoặc nhãn trả lại hoặc huỷ lô hàng. Nếu bạn cần thay đổi các khả năng của Gửi hàng qua Internet của UPS để phù hợp với nhu cầu kinh doanh của bạn, bạn cần đặt các ưu tiên cá nhân và tùy chỉnh hồ sơ của bạn, nhằm tiết kiệm thời gian.

Nâng cao Khả năng Vận chuyển của Bạn
Những điều trước đây chỉ đúng với các doanh nghiệp lớn nay đã có sẵn cho doanh nghiệp của bạn. Gửi hàng qua Internet của UPS có thể mở rộng khả năng vận chuyển và để bạn thực hiện sở trường của bạn.

Ước tính Thời gian và Chi phí cho Lô hàng của Bạn

Luôn được thông báo đầy đủ. Đăng ký để nhận email của chúng tôi.
Đăng ký nhận email của UPS.

Ví dụ Email

Đăng ký để nhận thông tin ưu đãi, thông tin chi tiết và tin tức về ngành qua email có thể giúp cải thiện quá trình vận chuyển của bạn. Bạn có thể thay đổi ưu tiên của bạn bất cứ lúc nào.

Tin tức và Thông tin chi tiết sẽ giúp bạn chuyển hàng thông minh hơn

Cập nhật Dịch vụ thông báo cho bạn biết tình hình thời tiết khắc nghiệt và các sự kiện có thể ảnh hưởng tới hoạt động vận chuyển

Khuyến mãi và Ưu đãi giúp bạn tiết kiệm tối đa chi phí

Tin tức Sản phẩm giúp bạn cập nhật dịch vụ, công cụ và tính năng mới