của
  • Service disruptions due to the conflict in Ukraine…Thêm
  • Service Adjustments related to Coronavirus…Thêm
  • Customs regulations and requirements for import or export of medical supplies and equipment…Thêm
Bỏ Qua và Chuyển Tới Nội Dung Chính

Dịch Vụ Vận Chuyển & Chuyển Phát Quốc Tế

Chuyển phát trên khắp toàn cầu. Đã được đảm bảo

Hãy để sự nghiệp kinh doanh của bạn phát triển ở khắp nơi với hệ thống phân phối an toàn rộng khắp thế giới

Một nữ khách hàng tạo lô hàng qua điện thoại để gửi đi toàn cầu

Tiếp cận các khách hàng và nhà cung cấp mới trên toàn thế giới dễ dàng hơn với chuyên gia vận chuyển toàn cầu giàu kinh nghiệm như UPS. Dù bạn cần một lựa chọn vận chuyển tiết kiệm hay dịch vụ nhanh nhất trong phạm vi có thể cho các lô hàng khẩn, chúng tôi đều có thể cung cấp giải pháp cho các lô hàng quốc tế có bất kỳ kích cỡ nào.

Tính Thời gian Vận chuyển Lô hàng

Có phải Tốc độ là Điều mà Bạn Cần không?

Đối với các lô hàng cần đến đích càng nhanh càng tốt của bạn, UPS có các dịch vụ hỏa tốc đúng giờ, điển h́nh là các lựa chọn giao hàng vào buổi sáng hoặc cuối ngày. Thời gian vận chuyển thông thường là từ một đến ba ngày tùy thuộc vào quốc gia xuất phát và quốc gia đến.

Cần một Giải pháp Tiết kiệm?

Đối với các lô hàng ít khẩn cấp hơn, thậm chí các lô hàng cần giao vào một ngày chính xác đáng tin cậy, chúng tôi có các dịch vụ cung cấp giải pháp thay thế tuyệt vời cho công việc của bạn. Thời gian vận chuyển thông thường là từ hai đến năm ngày tùy thuộc vào nơi xuất phát và nơi đến. 

Xem Hướng dẫn Dịch vụ

Tạo Lô hàng Trực tuyến