của
  • Service Adjustments related to Coronavirus…Thêm
  • Service disruptions due to the conflict in Ukraine…Thêm
  • Customs regulations and requirements for import or export of medical supplies and equipment…Thêm
Bỏ Qua và Chuyển Tới Nội Dung Chính

Quản Lý Thủ Tục Nhập Khẩu Hàng Hóa UPS Import Control

Giúp cho Hoạt động Thương mại Quốc tế Trở nên Dễ dàng hơn

Xe tải vận chuyển hàng UPS chờ tại kho hàng

Việc đưa hàng hóa qua biên giới đòi hỏi sự phối hợp, tính tuân thủ và một chút công việc giấy tờ. Nếu các phần này không được như mong đợi, bạn có thể gặp tình trạng chậm trễ hải quan.

Đưa ra sự kiểm soát chặt chẽ hơn đối với quy trình nhập khẩu - UPS Import Control cho phép bạn quản lý chi phí hiệu quả hơn và giảm thiểu sự chậm trễ.

Giải pháp vận chuyển quốc tế của chúng tôi sẽ giúp bạn:

  • Kiểm soát tốc độ và nhu cầu về ngân sách khi nhập khẩu từ các nhà cung cấp trên toàn thế giới
  • Đạt được khả năng theo dõi toàn diện về chuỗi cung ứng hàng nhập của bạn để lập kế hoạch và dự đoán tốt hơn
  • Ngăn chặn các khoản chi phí trái phép phát sinh từ việc cung cấp số tài khoản của bạn cho các nhà xuất khẩu
  • Hạn chế sự chậm trễ hoặc thuế quan và thuế hàng hóa vượt mức khi bạn kiểm soát việc tạo và xác minh hoá đơn thương mại
  • Đồng bộ hóa chuỗi cung ứng của bạn bằng cách kiểm soát hàng nhập khẩu từ nhiều nhà cung cấp

Tạo Nhãn Vận chuyển và Hoá đơn Thương mại Riêng của Bạn

Khi bạn tạo các nhãn vận chuyển riêng của mình, bạn--chứ không phải là nhà cung cấp của bạn--chọn hãng vận chuyển và quyết định tốc độ hoặc dịch vụ nào bạn muốn. Việc giám sát này mang lại cho bạn cơ hội xác nhận thông tin không sai lầm.

Điều này cũng tương tự với hoá đơn thương mại: bạn tạo và hoàn thành vào mẫu để đảm bảo độ chính xác và tuân thủ hải quan.

UPS Import Control cũng cung cấp nhiều tùy chọn cho việc phân phát nhãn vận chuyển và hoá đơn thương mại cho nhà xuất khẩu của bạn:

  • UPS gửi nhãn vận chuyển qua email
  • Tìm hiểu cách bạn hoàn thành Lô Hàng Nhập  UPS Import Control của bạn với hướng dẫn từng bước của chúng tôi.

Bảo mật Thông tin đối với các Lô hàng Bên thứ Ba

Đẩy mạnh tốc độ vào thị trường là điều quan trọng, và vận chuyển bên thứ ba là tùy chọn hữu ích khi bạn đang tìm cách tiết kiệm thời gian quý báu trong khi thực hiện quy trình của mình. Nhưng bên thứ ba đó không cần xem thông tin bảo mật, nhạy cảm về giá -- chúng tôi có thể giúp.

Khi vận chuyển với UPS Import Control, hãy chọn tùy chọn Loại bỏ Hóa đơn Thương mại (CIR) và chúng tôi sẽ mang hoá đơn ra khỏi lô hàng của bạn khi làm thủ tục hải quan. Sau đó chúng tôi sẽ chuyển lô hàng đó mà không chậm trễ.

Có được Tính linh hoạt Bổ sung với Vận chuyển UPS Complete ViewSM

Hoàn tất Xem Gửi hàng

Việc kiểm soát hoá đơn thương mại dựa vào sự trao đổi thông tin giữa bạn và nhà cung cấp của bạn và thực sự đòi hỏi thêm thời gian từ các nhân viên của bạn. Nếu bạn muốn tiếp tục xử lý sự sáng tạo nhưng phân công lại các chi tiết cho người khác, hãy cân nhắc kết hợp UPS Import Control với Vận chuyển UPS Complete View.

Sử dụng các giải pháp này cùng nhau cho phép bạn hoàn thành một phần mẫu đơn và cho phép nhà cung cấp của bạn nhập các đặc điểm của lô hàng như trọng lượng, kích thước và số lượng gói hàng được vận chuyển. Sau khi nhà cung cấp của bạn hoàn tất chỉnh sửa, mẫu đơn có thể được in trực tiếp từ trang Web.

Vận chuyển UPS Complete View là giải pháp vận chuyển trên toàn cơ sở có thể cấu hình được, phổ biến với các công ty có quy mô từ trung bình đến lớn và có nhu cầu tuỳ chỉnh.