/
  • Update: Resumption of Services in China Mainland…Thêm
Bỏ Qua và Chuyển Tới Nội Dung Chính

Vận Chuyển Hàng Nặng Đường Không

Hãy để việc vận chuyển—và doanh nghiệp của bạn—bay cao.

Để đáp ứng thời hạn vận chuyển hàng nặng một cách nhất quán, bạn cần có một nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng nặng đường hàng không có dịch vụ phủ các trung tâm thương mại lớn trên toàn thế giới. Chúng tôi kết hợp kinh nghiệm, mạng lưới toàn cầu, và danh mục dịch vụ vận chuyển hàng nặng đường hàng không quốc tế rộng lớn—tất cả được thiết kế để đáp ứng các nhu cầu chuỗi cung ứng của bạn.

Tạo một Kiện Hàng Vận Chuyển Đường Không Ngay

Giải Pháp Này Dành Cho Ai

Các doanh nghiệp cần vận chuyển hàng giá trị cao hay nhạy cảm về thời gian, trong nước hoặc quốc tế.

Vươn Ra Toàn Cầu Nhanh Hơn

Vượt đường dài bằng dịch vụ vận chuyển hàng nặng đường hàng không trong nước và quốc tế đáng tin cậy của chúng tôi.

Các Dịch vụ Liên Quan

Luôn được thông báo đầy đủ. Đăng ký để nhận email của chúng tôi.
Đăng ký nhận email của UPS.

Ví dụ Email

Đăng ký để nhận thông tin ưu đãi, thông tin chi tiết và tin tức về ngành qua email có thể giúp cải thiện quá trình vận chuyển của bạn. Bạn có thể thay đổi ưu tiên của bạn bất cứ lúc nào.

Tin tức và Thông tin chi tiết sẽ giúp bạn chuyển hàng thông minh hơn

Cập nhật Dịch vụ thông báo cho bạn biết tình hình thời tiết khắc nghiệt và các sự kiện có thể ảnh hưởng tới hoạt động vận chuyển

Khuyến mãi và Ưu đãi giúp bạn tiết kiệm tối đa chi phí

Tin tức Sản phẩm giúp bạn cập nhật dịch vụ, công cụ và tính năng mới