của
  • Service Adjustments related to Coronavirus…Thêm
  • Customs regulations and requirements for import or export of medical supplies and equipment…Thêm
  • Service disruptions due to the conflict in Ukraine…Thêm
Bỏ Qua và Chuyển Tới Nội Dung Chính

UPS CampusShip®

Trung tâm thông tin vận chuyển trực tuyến của bạn.

Việc quản lý hoạt động vận chuyển của công ty liên quan đến nhiều thành phần, từ việc ai vận chuyển cái gì cho tới số tiền mà họ sẵn sàng để chi.

Tập trung hóa quy trình vận chuyển của bạn và kiểm soát thời gian và chi phí bằng UPS CampusShip®. Đây là một giải pháp trực tuyến dễ dàng nhưng hiệu quả dành cho các doanh nghiệp có đơn hàng vận chuyển từ khắp cơ sở và ở nhiều chi nhánh. Hoàn toàn chạy trên nền trình duyệt, không cần cài đặt hay nâng cấp tốn kém, có thể truy cập mọi lúc mọi nơi.

 

Liên hệ UPS

Đăng nhập vào UPS CampusShip

Giải Pháp Này Dành Cho Ai

Các doanh nghiệp có nhiều chi nhánh, các tòa nhà văn phòng lớn, hoặc các cơ sở trên toàn cầu.

Quản Lý Hiệu Quả, Lực Lượng Lao Động Được Trao Quyền

Kiểm soát tập trung hoạt động vận chuyển của nhân viên ở khắp tất cả các địa điểm kinh doanh của bạn bằng ứng dụng đơn giản, nền tảng web này.

Các Dịch vụ Liên Quan