của
  • Service Adjustments related to Coronavirus…Thêm
  • Service disruptions due to the conflict in Ukraine…Thêm
  • Customs regulations and requirements for import or export of medical supplies and equipment…Thêm
Bỏ Qua và Chuyển Tới Nội Dung Chính

UPS Returns Technology

Tự động trả hàng cho phép khách hàng của bạn yêu cầu trả hàng từ trang web công ty của bạn. Điều này mang đến cho khách hàng của bạn sức mạnh của danh mục trả hàng rộng rãi nhất của ngành. Nếu công ty của bạn tùy thuộc vào thương mại điện tử để kiếm doanh thu, khách hàng của bạn sẵn sàng mua hàng trực tuyến, vì vậy việc xử lý trả hàng có thể có hiệu quả như khi khách hàng đặt hàng.

Do việc trả hàng cho khách hàng của bạn được xử lý trực tuyến nên chúng trực tiếp vào hệ thống của bạn. Như với tất cả dịch vụ UPS Returns, giải pháp Returns Technology cho phép bạn thấy trả hàng từ đâu từ thời điểm quét nhãn lúc nhận hàng, cung cấp cho bạn thời gian và thông tin bạn cần để quản lý hàng tồn kho của mình.

Công nghệ này Hoạt động Như thế nào
Khách hàng chỉ cần truy cập vào trang web của bạn và nộp yêu cầu trả hàng dựa trên chính sách trả hàng của công ty bạn. Nhãn trả hàng được cung cấp bởi trình duyệt, email của họ hoặc cả hai. Khách hàng của bạn in và gắn kèm nhãn vào gói hàng của mình. Sau đó họ có thể thả hàng tại địa điểm của UPS, giao cho lái xe của UPS hoặc yêu cầu nhận hàng.

Cũng có thể tùy chỉnh giải pháp này để đáp ứng nhu cầu kinh doanh của bạn. Với người gửi muốn phát triển và làm chủ giải pháp riêng của họ, chúng tôi cung cấp API Vận chuyển Bộ Phát triển của UPS. Hoặc nếu bạn muốn một giải pháp xây dựng sẵn đã có chủ, hãy hỏi về Chương trình Sẵn sàng của UPS®.

Tìm hiểu Thêm về API Vận chuyển Bộ Phát triển của UPS

Có được Hiểu biết Sâu sắc