của
  • Service Adjustments related to Coronavirus…Thêm
  • Service disruptions due to the conflict in Ukraine…Thêm
  • Customs regulations and requirements for import or export of medical supplies and equipment…Thêm
Bỏ Qua và Chuyển Tới Nội Dung Chính

So Sánh Các Dịch Vụ Hàng Trả Lại

Nhiều lựa chọn trả hàng hơn. Nhiều cơ hội doanh thu hơn.

Các trường hợp trả hàng và hoạt động logistics đảo ngược thường không được xem như cơ hội giảm chi phí, tạo doanh thu và xây dựng trải nghiệm thương hiệu tích cực. Với UPS, bạn có thể tiếp cận danh mục các lựa chọn trả hàng rộng nhất trong ngành, bao gồm các công cụ và dịch vụ hỗ trợ quy trình trước khi bán đến sau khi bán. Ngoài ra, các gói hàng trả lại của UPS có thể được chấp nhận ở hơn 135 quốc gia.

Bảng so sánh bên dưới cung cấp thông tin khái quát về các dịch vụ trả hàng của chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi có thể tùy chỉnh một dịch vụ riêng lẻ hoặc kết hợp các khả năng để điều chỉnh các giải pháp nhằm đáp ứng các nhu cầu riêng của bạn. Liên hệ với đội ngũ UPS Returns để biết thêm thông tin.

Giải Pháp Này Dành Cho Ai

Các doanh nghiệp vừa và nhỏ có doanh số cao hoặc các nhu cầu dịch vụ trả lại phức tạp.

So Sánh Các Dịch Vụ Trả Hàng của UPS [bảng]

Theo dõi các hoạt động trả hàng nhập—từ giai đoạn lập nhãn đến giao hàng. 

Đặc điểm  *
UPS RETURNS®REVERSE LOGISTICS
Khách hàng có thể theo dõi trên ups.com
Xử lý các trường hợp trả hàng chứa một và nhiều gói hàng
Các Lựa Chọn Nhãn
Nhãn Trả Hàng Điện Tử
UPS email trực tiếp cho khách hàng của bạn
Lập và gửi nhãn trả hàng cho các lô hàng quốc tế
Liên kết thông tin lô hàng trực tiếp với dịch vụ hoặc hoạt động kho bãi
Nhận hóa đơn sau khi gói hàng được giao
Cung cấp các chính sách và hướng dẫn trả hàng cho khách hàng
Dịch vụ nhận hàng từ địa điểm của khách hàng
Tài xế có thể đóng gói lại hàng trả
Khách hàng được thông báo thời gian nhận hàng qua điện thoại, tin nhắn hoặc email
Nhận và Giao Hàng Đồng Thời
Nhận Hàng Vào Thứ Bảy
Giao Hàng Vào Thứ Bảy
Kiểm tra và sửa chữa/thay thế/tân trang

Phù hợp khi vận chuyển qua:

Đặc điểm*
UPS RETURNS®LOGISTICS ĐẢO NGƯỢC
UPS WorldShip®
UPS Internet Shipping
UPS CampusShip®
UPS Developer Kit Shipping API
Phần mềm bên thứ ba UPS Ready®
Dịch vụ hợp đồng

Các Dịch vụ Liên Quan