của
  • Service Adjustments related to Coronavirus…Thêm
  • Customs regulations and requirements for import or export of medical supplies and equipment…Thêm
Bỏ Qua và Chuyển Tới Nội Dung Chính

Tối ưu hoá Chuỗi cung ứng

Kiểm soát, tốc độ và sự chính xác - toàn diện.

Chuỗi cung ứng bán lẻ có thể là chỉnh thể phức hợp duy nhất với từng doanh nghiệp. Các giải pháp và công cụ của UPS đã được phát triển để giúp ngành bán lẻ và thị trường hàng tiêu dùng trở nên cạnh tranh. Chuyên môn, công nghệ và mạng lưới toàn cầu vận chuyển và kho bãi của chúng tôi được điều phối mang lại khả năng hiển thị theo dõi, kiểm soát hàng tồn kho và tốc độ vận chuyển tối ưu cho doanh nghiệp của bạn. Hãy để chúng tôi lo chi tiết và bạn có thể toàn tâm toàn ý tập trung vào lĩnh vực kinh doanh cốt lõi và làm hài lòng khách hàng.

Điều này dành cho ai

Các nhà bán lẻ và nhà cung cấp hàng tiêu dùng có chuối cung ứng phức tạp muốn có công cụ hoặc giải pháp mới để quản trị và tối đa hóa chuỗi cung ứng.

Dành cho mọi sự liên kết trong chuỗi cung ứng

Từ điều phối nhà cung cấp cho tới phân phối ra thị trường - chuỗi cung ứng của bạn có hoạt động hiệu quả như khả năng của nó không? Để tối thiểu hóa rủi ro, nâng cao tốc độ thương mại hóa, giảm chi phí vận chuyển và tối ưu hóa tổng thể doanh nghiệp, UPS mang tới một bộ các giải pháp và công cụ được thiết kế để làm cho chuỗi cung ứng của bạn trở nên nhanh và hiệu quả hơn. Chúng tôi sẽ giúp bạn quản lý mọi thứ từ đơn hàng giao, qua các bộ giải pháp đã được chứng minh hoặc các kế hoạch đã được thiết kế cho phù hợp với các mục tiêu và việc kinh doanh riêng biệt.

Các Dịch vụ Liên quan

Luôn được thông báo đầy đủ. Đăng ký để nhận email của chúng tôi.
Đăng ký nhận email của UPS.

Ví dụ Email

Đăng ký để nhận thông tin ưu đãi, thông tin chi tiết và tin tức về ngành qua email có thể giúp cải thiện quá trình vận chuyển của bạn. Bạn có thể thay đổi ưu tiên của bạn bất cứ lúc nào.

Tin tức và Thông tin chi tiết sẽ giúp bạn chuyển hàng thông minh hơn

Cập nhật Dịch vụ thông báo cho bạn biết tình hình thời tiết khắc nghiệt và các sự kiện có thể ảnh hưởng tới hoạt động vận chuyển

Khuyến mãi và Ưu đãi giúp bạn tiết kiệm tối đa chi phí

Tin tức Sản phẩm giúp bạn cập nhật dịch vụ, công cụ và tính năng mới