của
  • Service Adjustments related to Coronavirus…Thêm
  • Customs regulations and requirements for import or export of medical supplies and equipment…Thêm
  • Service disruptions due to the conflict in Ukraine…Thêm
Bỏ Qua và Chuyển Tới Nội Dung Chính

Bán lẻ và Hàng tiêu dùng

Giải quyết số lượng đơn hàng khổng lồ với hàng hoạt giải pháp

Bạn cần gì để giúp việc kinh doanh của mình thành công? Kiểm soát tốc độ giao hàng? Theo dõi thông tin toàn diện tốt hơn? Chú ý hơn đến chi phí hoạt động? Hoặc chuỗi cung ứng phản ứng nhanh và đồng bộ để củng cố trải nghiệm khách hàng?

Các giải pháp dành cho nhà bán lẻ và nhà cung cấp hàng hóa tiêu dùng của chúng tôi được thiết kế dựa trên những nhu cầu và thử thách đặc biệt của bạn. Chúng tôi cung cấp các giải pháp giao hàng bán lẻ, thương mại điện tử, chuỗi cung ứng, thực hiện đơn hàng và quốc tế có thể được phối hợp với nhau và được bảo đảm bằng kinh nghiệm và chuyên môn mà các nhà bán lẻ có thể tin cậy. Khi bạn hợp tác với UPS, bạn có thể đạt được tất cả mục tiêu này.

Tìm hiểu thêm về Nghiên Cứu Động Lực Mua Hàng Trực Tuyến Khu Vực Châu Á năm 2019.Mở liên kết trong cửa sổ mới