của
  • Service Adjustments related to Coronavirus…Thêm
  • Service disruptions due to the conflict in Ukraine…Thêm
  • Customs regulations and requirements for import or export of medical supplies and equipment…Thêm
Bỏ Qua và Chuyển Tới Nội Dung Chính

UPS World Ease®

Đơn giản hóa Chuỗi cung ứng Toàn cầu của bạn

Giao hàng quốc tế không đơn giản hay ít tốn kém như giao hàng trong nước. Các chi phí vận chuyển cao hơn, ngoài ra bạn còn phải đối mặt với nhiều tình huống phức tạp và các chi phí làm thủ tục hải quan, thuế nhập khẩu, và thuế hàng hóa. UPS World Ease giúp bạn chuyển các gói hàng tới nhiều người nhận trong một quốc gia hoặc Liên minh Châu Âu (EU) như một lô hàng được xử lý thông quan như thực hiện một giao dịch.

Bằng cách kết hợp nhiều lô hàng quốc tế của mình, bạn:

  • Đơn giản hóa quá trình xử lý lô hàng
  • Giảm phức tạp trong vận chuyển quốc tế
  • Giảm nhiều chi phí lô hàng

Hoạt động Tốt với các Dịch vụ Khác của UPS

Có được tính linh hoạt nhiều hơn bằng việc lựa chọn các dịch vụ chính xác thời gian và được bảo đảm của UPS. Ngoài ra, nhận dịch vụ từ và đến hơn 75 quốc gia không giới hạn về tổng trọng lượng lô hàng.

Dễ dàng Mở rộng Thị trường Toàn cầu

UPS World Ease mở rộng phạm vi toàn cầu của bạn mà không mất phí lưu kho và phí ban đầu đối với cơ sở hạ tầng quốc tế hoặc không bị mất khả năng theo dõi đối với các sự kiện truy tìm chi tiết.

Tính sẵn có

Đây là một dịch vụ chỉ theo hợp đồng giúp tối ưu hóa chuỗi cung ứng của bạn bằng bằng khả năng tiết kiệm hai tài sản đáng giá nhất của bạn: thời gian và tiền bạc.

UPS World Ease có sẵn cho các khách hàng sử dụng phần mềm vận chuyển WorldShip®, một số hệ thống nhà cung cấp hoặc hệ thống máy chủ-máy chủ và cung cấp tích hợp đầy đủ với các hệ thống nội bộ.