của
  • Service Adjustments related to Coronavirus…Thêm
  • Service disruptions due to the conflict in Ukraine…Thêm
  • Customs regulations and requirements for import or export of medical supplies and equipment…Thêm
Bỏ Qua và Chuyển Tới Nội Dung Chính

UPS Trade Direct®

Vận chuyển sản phẩm của bạn xuyên biên giới và đi khắp thế giới. 

Khi sản phẩm đi qua biên giới, các yếu tố chẳng hạn như tốc độ đáp ứng, chi phí hàng tồn kho, và tuân thủ quy định sẽ phức tạp hơn. Dịch vụ UPS Trade Direct cung cấp các chiến lược để đưa hàng hóa của bạn đến tay khách hàng nhanh hơn nhiều ngày hoặc thậm chí nhiều tuần. Bằng cách kết hợp các kiện hàng của bạn, chúng tôi có thể giảm chi phí vận chuyển và thông quan chung cho bạn, bỏ qua các trung tâm phân phối để giảm thời gian tồn kho lên đến 20 ngày. Tăng lợi thế cạnh tranh của bạn trên toàn cầu đồng thời đơn giản hóa quy trình thông quan và đưa hàng đến tay khách hàng của bạn.

Liên hệ Giải pháp Chuỗi Cung ứng UPSMở liên kết trong cửa sổ mới

Tuyến Trực Tiếp Của Bạn Đến Với Khách Hàng Quốc Tế

Với UPS Trade Direct, chúng tôi sẽ hợp nhất các gói hàng và hàng hóa của bạn vào pallet, vận chuyển pallet đến quốc gia điểm đến, thông quan như một kiện hàng duy nhất, sau đó phân phối và phát đến nhiều địa chỉ. Chiến lược này loại bỏ nhu cầu về nhiều công ty vận chuyển và nhiều lần thông quan, và có thể giúp cải thiện sự tuân thủ luật hải quan. Bạn cũng sẽ đơn giản hóa quy trình đáp ứng đơn hàng của mình, tiết kiệm đáng kể thời gian và chi phí—và thậm chí đẩy nhanh chu kỳ từ lúc đặt hàng đến lúc thanh toán.

Chúng tôi cung cấp một số dịch vụ UPS Trade Direct để đáp ứng tốt nhất nhu cầu chuỗi cung ứng quốc tế và tăng lợi thế cạnh tranh của bạn.

Các Dịch vụ Liên Quan