của
 • Service Adjustments related to Coronavirus…Thêm
 • Service disruptions due to the conflict in Ukraine…Thêm
 • Customs regulations and requirements for import or export of medical supplies and equipment…Thêm
Bỏ Qua và Chuyển Tới Nội Dung Chính

Công cụ và Công nghệ Thương mại Quốc tế

Không ai thích bị giữ tại hải quan.
Hãy cập nhật và nắm rõ các vấn đề có thể có.

Các quy định liên quan đến hải quan và thuế quan luôn thay đổi. Chúng tôi theo dõi mọi thay đổi đó, để bạn có thể vận chuyển một cách tự tin, với khả năng nắm bắt thông tin trong thời gian thực về địa điểm và thời gian. Các công cụ của chúng tôi giúp bạn dự kiến và giải quyết các vấn đề, để các lô hàng của bạn đến đích đúng lịch.

Hạn chế rủi ro và phiền hà. Chúng tôi có mặt ở đây để giúp bạn loại bỏ sự nhiêu khê.

 • UPS Import Control

  Kiểm soát các lô hàng nhập quốc tế của bạn

 • Hóa đơn không UPS

  Hoá đơn thương mại điện tử truyền nhanh dữ liệu đến hải quan

 • UPS TradeAbility

  Một bộ công cụ nền Web để giúp các công ty quản lý và theo dõi hoạt động thương mại quốc tế của họ

 • EDI / XML

  Định dạng dữ liệu được chuẩn hoá để dễ tích hợp với bản ghi hoạt động và lập hoá đơn

Các Gói Sản phẩm Đề xuất