của
  • Service Adjustments related to Coronavirus…Thêm
  • Customs regulations and requirements for import or export of medical supplies and equipment…Thêm
  • Service disruptions due to the conflict in Ukraine…Thêm
Bỏ Qua và Chuyển Tới Nội Dung Chính

Hóa đơn không cần giấy tờ của UPS

Hóa đơn Thương mại Điện tử Truyền nhanh Dữ Liệu đến Hải quan

UPS paperless invoice

UPS Paperless™ Invoice là dịch vụ đầu tiên trong ngành nhằm cải thiện tính bền vững và loại bỏ nhu cầu về hóa đơn thương mại trên giấy bằng cách kết hợp xử lý đơn hàng và lô hàng, và gửi dữ liệu hóa đơn thương mại giúp cho phép thông quan trên toàn cầu. Bạn có thể dễ dàng quản lý các ưu tiên về tuyến vận chuyển không cần giấy tờ của mình trên cơ sở mỗi lô hàng, hoặc theo tuyến vận chuyển, để có được sự linh hoạt.

Đăng ký Hóa đơn Không cần Giấy tờ của UPS

Tất cả những gì bạn phải làm là nhập chi tiết mặt hàng của lô hàng vào hệ thống vận chuyển UPS của bạn. Thông tin sau đó tồn tại dưới dạng điện tử và được dùng để thông quan lô hàng của bạn. Nếu bạn hoàn tất giấy tờ quốc tế bên ngoài hệ thống vận chuyển, tính năng Tải Các Mẫu Đơn Của Tôi Lên cho phép bạn tải các giấy tờ thương mại của mình theo phương thức điện tử cùng với lô hàng của bạn. Với phương thức điện tử, xử lý đối với gói hàng hoặc hàng nặng đường không có thể bắt đầu sớm hơn, cho phép thông quan kịp thời.

Hoá đơn không cần giấy tờ của UPS hoạt động liền mạch và nhuần nhuyễn với tất cả hệ thống vận chuyển hiện tại của UPS. Không cần có phần mềm bổ sung. Mọi công ty, dù thuộc quy mô hay ngành nghề nào, đều có thể sử dụng miễn phí Hóa đơn không cần giấy tờ của UPS.

Liên hệ UPS

Các Dịch vụ Liên quan