của
 • Service Adjustments related to Coronavirus…Thêm
 • Temporary Service Adjustments due to Events in Beijing, China Mainland…Thêm
 • Significant Weather Events Across the Globe are Impacting the UPS Network…Thêm
 • Services may be impacted by Brexit…Thêm
 • Temporary Service Suspension due to Heavy Rain in Parts of Japan…Thêm
 • Customs regulations and requirements for import or export of medical supplies and equipment…Thêm
Bỏ Qua và Chuyển Tới Nội Dung Chính

UPS Trade Management (Quản lý Thương mại UPS)

Chuyên môn về nhập khẩu/xuất khẩu

Tối ưu hóa tiềm năng thương mại của bạn

STTAS, một Công ty UPS cung cấp các dịch vụ tuân thủ thương mại để giúp hỗ trợ các mục tiêu tăng trưởng toàn cầu của bạn

Khi kinh tế toàn cầu tiến triển, các chuỗi cung ứng tinh vi hơn yêu cầu phải có kiến thức nâng cao về các quy định quốc tế phức tạp. Giảm rủi ro và tổng chi phí của bạn bằng cách sử dụng chuyên môn đã được chứng minh của STTAS trong các quy định nhập khẩu, phân loại, quản lý hiệp định thương mại tự do, hạn chế về thuế, thủ tục tuân thủ và các sáng kiến bảo mật.

Các dịch vụ Nhập khẩu Quản lý Thương mại

 • Các dịch vụ nhập khẩu
 • Các dịch vụ tuân thủ
 • Thiết kế và quản lý chương trình thương mại đặc biệt
 • So khớp và tích hợp 
 • Sau nhập cảnh
 • Quản lý hồ sơ và dữ liệu
 • Quản lý hiệp định thương mại tự do bao gồm trưng cầu tài liệu, chứng nhận xuất xứ và đào tạo nhà cung cấp


Các dịch vụ Xuất khẩu Quản lý Thương mại

 • Các dịch vụ xuất khẩu
 • Các dịch vụ tuân thủ
 • Xử lý Đơn hàng Bán
 • Sàng lọc Bên bị Từ chối và Xác định Giấy phép
 • Tạo các Tài liệu Vận chuyển
 • Quản lý Giao nhận
 • Quản lý hồ sơ và dữ liệu
 • Hạn chế về thuế
Hợp tác với UPS để xây dựng một chương trình tùy chọn cải thiện tính tối ưu hóa thuế quan, tăng cường khả năng nhìn thấy cho tất cả các bên, và xây dựng quy trình nội bộ nhằm nâng cao tính tuân thủ. Dù có qua mạng hay không, UPS vẫn có thể làm việc với công ty bạn để quản lý các chức năng như:
 • Danh mục các dịch vụ nhập khẩu, xuất khẩu và tuân thủ
 • Phân loại và duy trì cơ sở dữ liệu sản phẩm
 • Nghiên cứu sản phẩm (các phán quyết, định giá, tài liệu)
 • Định giá, so khớp và tích hợp các lượt nhập cảnh
 • Quản lý bên bán hàng và bên làm thủ tục 
 • Kiểm toán và lưu giữ hồ sơ các giao dịch xuất nhập khẩu
 • Quản lý hồ sơ và dữ liệu
 • Theo dõi các mốc quan trọng và khả năng nhìn thấy
 • Báo cáo quản lý

 • Thông Quan
 • UPS Trade Management (Quản lý Thương mại UPS)

Luôn được thông báo đầy đủ. Đăng ký để nhận email của chúng tôi.
Đăng ký nhận email của UPS.

Ví dụ Email

Đăng ký để nhận thông tin ưu đãi, thông tin chi tiết và tin tức về ngành qua email có thể giúp cải thiện quá trình vận chuyển của bạn. Bạn có thể thay đổi ưu tiên của bạn bất cứ lúc nào.

Tin tức và Thông tin chi tiết sẽ giúp bạn chuyển hàng thông minh hơn

Cập nhật Dịch vụ thông báo cho bạn biết tình hình thời tiết khắc nghiệt và các sự kiện có thể ảnh hưởng tới hoạt động vận chuyển

Khuyến mãi và Ưu đãi giúp bạn tiết kiệm tối đa chi phí

Tin tức Sản phẩm giúp bạn cập nhật dịch vụ, công cụ và tính năng mới