của
  • Service Adjustments related to Coronavirus…Thêm
  • Resumption of Services with Temporary Delays due to Heavy Snow in Parts of Japan…Thêm
  • Temporary Service Suspension due to Heavy Rain in Parts of Japan…Thêm
  • Customs regulations and requirements for import or export of medical supplies and equipment…Thêm
Bỏ Qua và Chuyển Tới Nội Dung Chính

Dịch Vụ Đảm Bảo Tuân Thủ Luật Thương Mại

Có được một quan điểm toàn cầu.

Bạn muốn an tâm?  Đạt được sự tự tin thông qua kiến thức và kinh nghiệm của chúng tôi

Khi nói đến thương mại thế giới, kiến thức là một sức mạnh cạnh tranh. Thông qua các dịch vụ tư vấn thương mại quốc tế của chúng tôi, bạn sẽ nâng cao sự hiểu biết toàn diện về các sáng kiến quy định ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của bạn trên khắp các thị trường quốc tế.

Chúng tôi có thể cung cấp một bảng đánh giá tùy chỉnh về các yêu cầu phức tạp và các vấn đề cần tuân thủ, cái có thể tác động đến sự tăng trưởng toàn cầu của công ty bạn. Với quan điểm này, bạn có thể giảm thiểu các vấn đề tiềm ẩn, đẩy nhanh qúa trình tuân thủ quy định hải quan và vận chuyển sản phẩm nhanh hơn đến với các khách hàng của bạn trên toàn cầu.

Liên hệ Giải pháp Chuỗi Cung ứng UPSMở liên kết trong cửa sổ mới

Giải Pháp Này Dành Cho Ai

Các doanh nghiệp đang giao thương toàn cầu bao gồm các chuyến hàng xuất và nhập khẩu

Danh Mục Dịch Vụ Tư Vấn Thương Mại Quốc Tế

Xây dựng một cơ sở kiến thức thương mại vững chắc sẽ cung cấp thông tin cho các quyết định kinh doanh chiến lược của bạn đúng đắn hơn. Các dịch vụ tư vấn thương mại của chúng tôi sẽ giúp bạn nhanh chóng nhận ra, đánh giá và điều chỉnh theo các quy trình nhập/xuất khẩu mới nhất từ đó giảm thiểu rủi ro và có được một lợi thế cạnh tranh trong thương mại.

Các Tư Vấn Viên Thương Mại của chúng tôi sẽ phân tích các phương pháp giao dịch hiện tại của công ty của bạn để xác định các cơ hội và rủi ro ở ba lĩnh vực chính:

Các Dịch vụ Liên Quan

  • Thông Quan
  • Dịch Vụ Đảm Bảo Tuân Thủ Luật Thương Mại

Luôn được thông báo đầy đủ. Đăng ký để nhận email của chúng tôi.
Đăng ký nhận email của UPS.

Ví dụ Email

Đăng ký để nhận thông tin ưu đãi, thông tin chi tiết và tin tức về ngành qua email có thể giúp cải thiện quá trình vận chuyển của bạn. Bạn có thể thay đổi ưu tiên của bạn bất cứ lúc nào.

Tin tức và Thông tin chi tiết sẽ giúp bạn chuyển hàng thông minh hơn

Cập nhật Dịch vụ thông báo cho bạn biết tình hình thời tiết khắc nghiệt và các sự kiện có thể ảnh hưởng tới hoạt động vận chuyển

Khuyến mãi và Ưu đãi giúp bạn tiết kiệm tối đa chi phí

Tin tức Sản phẩm giúp bạn cập nhật dịch vụ, công cụ và tính năng mới