Bỏ Qua và Chuyển Tới Nội Dung Chính

Trung tâm Tài nguyên Brexit

In this period of uncertainty you can count on us

UPS is working with all levels of government and business to keep abreast of changes. We're here to help and will provide timely updates to help you manage the complexities of your global supply chain. With over a century of logistics experience and the world's largest in-house customs brokerage we stand ready to help you navigate potential challenges.

Stay on top of the latest updates on the United Kingdom’s potential withdrawal from the European Union on our dedicated UK Brexit page.

Prepare Your Business for BrexitMở liên kết trong cửa sổ mới

EU Advice for BusinessMở liên kết trong cửa sổ mới

UK Government Advice for BusinessMở liên kết trong cửa sổ mới

Luôn được thông báo đầy đủ. Đăng ký để nhận email của chúng tôi.
Đăng ký nhận email của UPS.

Ví dụ Email

Đăng ký để nhận thông tin ưu đãi, thông tin chi tiết và tin tức về ngành qua email có thể giúp cải thiện quá trình vận chuyển của bạn. Bạn có thể thay đổi ưu tiên của bạn bất cứ lúc nào.

Tin tức và Thông tin chi tiết sẽ giúp bạn chuyển hàng thông minh hơn

Cập nhật Dịch vụ thông báo cho bạn biết tình hình thời tiết khắc nghiệt và các sự kiện có thể ảnh hưởng tới hoạt động vận chuyển

Khuyến mãi và Ưu đãi giúp bạn tiết kiệm tối đa chi phí

Tin tức Sản phẩm giúp bạn cập nhật dịch vụ, công cụ và tính năng mới