của
  • Service Adjustments related to Coronavirus…Thêm
  • Temporary Service Adjustments to the U.S. during the Holiday Season…Thêm
  • Customs regulations and requirements for import or export of medical supplies and equipment…Thêm
Bỏ Qua và Chuyển Tới Nội Dung Chính

Giải Pháp Xuất Nhập Khẩu Hàng Hóa

Chiến lược toàn cầu, kỹ năng toàn cầu và hệ thống toàn cầu.

Dù bạn mới bắt đầu giao thương quốc tế hay mở rộng thị trường, bạn có thể tin tưởng rằng chúng tôi sẽ giúp bạn nhập khẩu, xuất khẩu và khai báo hải quan thành công. Chúng tôi là một trong những đại lí khai hải quan và tư vấn logistic lớn nhất thế giới, với tầm bao phủ rộng lớn trên các dịch vụ vận chuyển, kho bãi, và công nghệ giao dịch quốc tế . Tất cả những gì sẽ cho phép bạn trở nên thành công hơn tại thị trường quốc tế. 

Từ phần mềm quản lí toàn cầu tích hợp thêm sức mạnh chuỗi cung ứng sẵn có của bạn, tới cung cấp tư vấn sơ khai và triển khai dịch vụ, chúng tôi sẽ giúp bạn biến tham vọng thành thành công.

Hãy Bắt Đầu Trao Đổi

Giải Pháp Toàn Diện cho Thương Mại Quốc Tế

Luôn được thông báo đầy đủ. Đăng ký để nhận email của chúng tôi.
Đăng ký nhận email của UPS.

Ví dụ Email

Đăng ký để nhận thông tin ưu đãi, thông tin chi tiết và tin tức về ngành qua email có thể giúp cải thiện quá trình vận chuyển của bạn. Bạn có thể thay đổi ưu tiên của bạn bất cứ lúc nào.

Tin tức và Thông tin chi tiết sẽ giúp bạn chuyển hàng thông minh hơn

Cập nhật Dịch vụ thông báo cho bạn biết tình hình thời tiết khắc nghiệt và các sự kiện có thể ảnh hưởng tới hoạt động vận chuyển

Khuyến mãi và Ưu đãi giúp bạn tiết kiệm tối đa chi phí

Tin tức Sản phẩm giúp bạn cập nhật dịch vụ, công cụ và tính năng mới