của
  • Service Adjustments related to Coronavirus…Thêm
  • Service disruptions due to the conflict in Ukraine…Thêm
  • Customs regulations and requirements for import or export of medical supplies and equipment…Thêm
Bỏ Qua và Chuyển Tới Nội Dung Chính

Dịch vụ và giải pháp vận chuyển quốc tế

Vươn tới các thị trường quốc tế một cách tự tin

Nhu cầu trên toàn thế giới ngày nay phần lớn đều phát sinh xuyên biên giới. Bạn đã nắm lấy cơ hội của mình chưa? UPS vận chuyển nhiều hàng hóa tới nhiều điểm đến hơn bất kỳ hãng vận tải nào khác, kết hợp chuyên môn, hạ tầng, nguồn lực trải rộng hơn 220 quốc gia và vùng lãnh thổ. Dù doanh nghiệp của bạn lớn hay nhỏ, chúng tôi đều có thể giúp bạn tận dụng nhu cầu toàn cầu — sát cánh bên bạn từng bước một.

Bắt Đầu Giao Hàng