của
  • Service Adjustments related to Coronavirus…Thêm
  • Customs regulations and requirements for import or export of medical supplies and equipment…Thêm
  • Service disruptions due to the conflict in Ukraine…Thêm
Bỏ Qua và Chuyển Tới Nội Dung Chính

Theo Dõi Các Gói Hàng Của Tôi

Các Gói hàng trong Lộ trình Vận chuyển

Kiểm tra Tiến trình Gói hàng

Chúng tôi giúp việc nhìn thấy lô hàng của bạn đang ở đâu trở nên dễ dàng khi bạn truy tìm. Do chúng tôi gán số truy tìm (thông thường đây là số bắt đầu bằng 1Z) cho mỗi gói hàng, bạn sẽ biết về tiến trình lô hàng của mình khi lô hàng được quét khi di chuyển qua hệ thống UPS.

Truy tìm lô hàng

Truy tìm Trực tuyến của UPS

Khi truy tìm lô hàng trên ups.com, bạn sẽ biết được tình hình mới nhất và ngày phát hàng dự kiến. Và mặc dù không cần đăng nhập để xem thông tin này, bạn có thể biết được nhiều chi tiết hơn, như số tham chiếu và các yêu cầu C.O.D. và xử lý những gói hàng bạn đã gửi khi đăng nhập.

Đây chỉ là một số cách truy tìm trực tuyến có thể giúp cuộc sống của bạn trở nên dễ dàng hơn.

  • Lên lịch phát hàng lại hoặc giữ lại gói hàng chờ đến nhận.
  • Lên kế hoạch trước cho các lô hàng Phải có Chữ ký.
  • Nhận các cập nhật email về tình trạng hiện tại, trì hoãn và phát hàng.
  • Tải về bằng chứng phát hàng để lưu hồ sơ.

Tránh việc bị Lỡ Phát hàng với UPS My Choice

Dễ dàng Xác định Các Lô hàng của Bạn

Tận dụng trường Mô tả trên trang Truy tìm trực tuyến. Nếu bạn đang truy tìm nhiều lô hàng, việc thêm mô tả lô hàng cho từng lô hàng cũng rất hữu ích để bạn có thể phân biệt giữa các gói hàng. Hãy thử thêm một điều gì đó đơn giản như “đồ chơi em bé” và xem việc sắp xếp và quản lý số truy tìm của bạn dễ như thế nào.

Tìm hiểu Về Nhiều Cách Truy tìm HơnMở liên kết trong cửa sổ mới