của
  • Service Adjustments related to Coronavirus…Thêm
  • Temporary Service Adjustments to the U.S. during the Holiday Season…Thêm
  • Customs regulations and requirements for import or export of medical supplies and equipment…Thêm
Bỏ Qua và Chuyển Tới Nội Dung Chính

Nhận Hàng của Tôi

Chúng tôi có mặt tại đây để giúp giao hàng thuận tiện.

Lần giao hàng thứ hai

Không phải lúc nào bạn cũng có thể ở nhà để chờ nhận hàng giao tới. Chúng tôi đã hiểu. Đó là lý do tại sao chúng tôi gửi thông báo qua email cho hội viên UPS My Choice® vào ngày trước khi giao hàng. Hội viên có thể lập lại lịch hoặc chuyển hướng hàng hóa nếu họ biết rằng mình không thể ở nhà khi người giao hàng tới.

Tìm Hiểu Thêm Về UPS My Choice

Luôn được thông báo đầy đủ. Đăng ký để nhận email của chúng tôi.
Đăng ký nhận email của UPS.

Ví dụ Email

Đăng ký để nhận thông tin ưu đãi, thông tin chi tiết và tin tức về ngành qua email có thể giúp cải thiện quá trình vận chuyển của bạn. Bạn có thể thay đổi ưu tiên của bạn bất cứ lúc nào.

Tin tức và Thông tin chi tiết sẽ giúp bạn chuyển hàng thông minh hơn

Cập nhật Dịch vụ thông báo cho bạn biết tình hình thời tiết khắc nghiệt và các sự kiện có thể ảnh hưởng tới hoạt động vận chuyển

Khuyến mãi và Ưu đãi giúp bạn tiết kiệm tối đa chi phí

Tin tức Sản phẩm giúp bạn cập nhật dịch vụ, công cụ và tính năng mới