của
  • Service Adjustments related to Coronavirus…Thêm
  • Service disruptions due to the conflict in Ukraine…Thêm
  • Customs regulations and requirements for import or export of medical supplies and equipment…Thêm
Bỏ Qua và Chuyển Tới Nội Dung Chính

Nhận Hàng của Tôi

Chúng tôi có mặt tại đây để giúp giao hàng thuận tiện.

Lần giao hàng thứ hai

Không phải lúc nào bạn cũng có thể ở nhà để chờ nhận hàng giao tới. Chúng tôi đã hiểu. Đó là lý do tại sao chúng tôi gửi thông báo qua email cho hội viên UPS My Choice® vào ngày trước khi giao hàng. Hội viên có thể lập lại lịch hoặc chuyển hướng hàng hóa nếu họ biết rằng mình không thể ở nhà khi người giao hàng tới.

Tìm Hiểu Thêm Về UPS My Choice