của
  • Service Adjustments related to Coronavirus…Thêm
  • Service disruptions due to the conflict in Ukraine…Thêm
  • Customs regulations and requirements for import or export of medical supplies and equipment…Thêm
Bỏ Qua và Chuyển Tới Nội Dung Chính

Gửi hàng cá nhân

Vận chuyển đáp ứng nhu cầu của bạn.

Bạn có thể không vận chuyển thường xuyên, nhưng khi bạn vận chuyển, bạn muốn có một trải nghiệm trực quan, nhanh chóng và hiệu quả từ khi gửi đến lúc giao hàng. Các giải pháp UPS dành cho người vận chuyển là cá nhân cung cấp các công cụ và công nghệ cho phép bạn vận chuyển từ nhà hoặc một địa điểm UPS ở gần, sau đó theo dõi và quản lý gói hàng trong quá trình vận chuyển. Bạn có thể xếp lịch phát hàng hay nhận hàng một cách tiện lợi, chặn một gói hàng trên đường vận chuyển nếu kế hoạch của bạn có thay đổi, và thậm chí nhận thông tin tư vấn và mẹo đóng gói và vận chuyển. Hãy tin tưởng các chuyên gia của chúng tôi để phát hàng của bạn một cách an toàn, đáng tin cậy, mọi lúc mọi nơi.  

Liên hệ UPS