của
  • Service Adjustments related to Coronavirus…Thêm
  • Customs regulations and requirements for import or export of medical supplies and equipment…Thêm
  • Service disruptions due to the conflict in Ukraine…Thêm
Bỏ Qua và Chuyển Tới Nội Dung Chính

Tất cả các hệ thống đều hoạt động

Hợp lý hóa việc vận chuyển để dẫn đầu trong cuộc cạnh tranh

Đưa công nghệ và công cụ của UPS vào sử dụng để bạn có thể tập trung vào công việc kinh doanh của mình và tạo ra trải nghiệm tốt hơn cho khách hàng.

Bạn có thể giảm bớt việc nhập liệu thủ công ở văn phòng trước và sau bằng cách liên kết mục nhập đơn hàng của bạn với hệ thống vận chuyển UPS. Đơn giản hóa việc vận chuyển với WorldShip®, sử dụng dữ liệu khách hàng hiện có của công ty bạn để tạo nhãn vận chuyển, giúp bạn dễ dàng kê khai các lô hàng vận chuyển bằng đường hàng không, đường bộ, quốc tế, hàng nặng LTL, và lô hàng nặng vận chuyển bằng đường hàng không. Giúp nhân viên của bạn mất ít thời gian hơn cho các cuộc gọi của khách hàng với Quantum View Notify®, tính năng này tự động thông báo cho khách hàng của bạn về tình trạng lô hàng.

Sử dụng theo dõi lô hàng để có lợi thế nhất
Với công nghệ theo dõi lô hàng của UPS, bạn có thể lập kế hoạch hoạt động cho công việc và nhân sự dựa trên thông tin cập nhật về hàng tồn kho xuất và nhập. Ngăn chặn tình trạng thiếu hàng và giao hàng trễ, tất cả trong khi vẫn theo dõi chính xác kiện hàng nào sẽ đến và khi nào. Chủ động gửi cho khách hàng của bạn thông báo về tình trạng lô hàng của họ. Và định tuyến lại một gói hàng trước khi giao với Can thiệp lộ trình giao hàng UPS Delivery InterceptSM. Bạn thậm chí có thể giám sát việc vận chuyển từ Điện thoại thông minh của mình với các ứng dụng UPS Mobile™.

Đơn giản hóa việc trả lại hàng cho khách hàng của bạn
Cách bạn xử lý hàng trả lại có thể khiến bạn khác biệt so với đối thủ và là một phần quan trọng trong trải nghiệm khách hàng. Việc trả hàng đơn giản và thuận tiện hơn có thể giúp tăng lượng người mua lần đầu và khiến họ mua lại lần nữa. Sắp xếp để khách hàng của bạn nhận được nhãn trả lại qua email hoặc gửi cho họ cùng với lô hàng của họ.

Tự động hóa quy trình vận chuyển của bạn với WorldShip

Xem hoạt động vận chuyển lô hàng của bạn từ một nơi với Quantum View Manage

Nhận thông báo về tình trạng lô hàng của bạn với Quantum View Notify

Theo dõi lô hàng ở bất kỳ đâu, vào bất kỳ lúc nào với UPS Mobile

Để biết thêm thông tin hoặc thắc mắc về các giải pháp công nghiệp của UPS, vui lòng liên hệ với UPS theo số 1800-588-877

Dịch vụ Vận chuyển hàng lẻ bằng xe tải của UPS Freight ("LTL") được cung cấp bởi TFI International Inc. và các bộ phận hoặc chi nhánh (bao gồm nhưng không giới hạn TForce Freight), không liên kết với United Parcel Service, Inc. hoặc bất kỳ chi nhánh, công ty con hoặc các đơn vị có liên quan nào (“UPS”). UPS không chịu trách nhiệm liên quan đến các dịch vụ vận chuyển LTL nào của UPS Frieght hoặc bất kỳ dịch vụ nào khác do TFI International Inc. hoặc các chi nhánh, bộ phận, công ty con hoặc các đơn vị có liên quan của TFI International Inc. đề xuất hoặc cung cấp.