của
  • Service Adjustments related to Coronavirus…Thêm
  • Customs regulations and requirements for import or export of medical supplies and equipment…Thêm
  • Service disruptions due to the conflict in Ukraine…Thêm
Bỏ Qua và Chuyển Tới Nội Dung Chính

Tăng trưởng Doanh nghiệp của Bạn

Gửi những gì bạn cần, ở nơi bạn cần, với bất kỳ tốc độ nào bạn cần

Help your business take flight  Extend your reach to enter new markets

Phát triển doanh nghiệp của bạn có thể có nghĩa là vận chuyển đến các thị trường mới. Cho dù bạn cần một lựa chọn tiết kiệm hay một dịch vụ nhanh nhất có thể, chúng tôi có các tùy chọn vận chuyển hàng hóa và gói hàng cho các lô hàng đi trong nước hoặc trên toàn thế giới. Bạn thậm chí sẽ tìm thấy các tùy chọn cho người gửi hàng có ý thức về môi trường.

Mở Một Tài Khoản Thanh Toán

Tạo lô hàng

Bắt đầu sử dụng TradeAbility ngay bây giờ

Bạn đang suy nghĩ về việc vươn ra thị trường quốc tế?

Đừng sợ hãi trước viễn cảnh mở rộng hoạt động quốc tế. UPS giúp bạn vận chuyển, theo dõi và quản lý hàng trả lại một cách dễ dàng như ở nhà. Tận dụng kiến thức chuyên môn về môi giới hải quan quốc tế của chúng tôi để mở rộng phạm vi hoạt động kinh doanh của bạn.

Các công cụ thương mại từng bước của chúng tôi chỉ dẫn bạn thông qua các yêu cầu và chứng từ nhập khẩu hoặc xuất khẩu. Sử dụng miễn phí các công cụ quốc tế UPS TradeAbility® để theo dõi và giám sát chuỗi cung ứng của bạn đang hoạt động, ước tính chi phí dỡ hàng, tìm mã số cân đối thuế hải quan và kiểm tra việc tuân thủ nhập khẩu. Đăng nhập vào UPS Paperless® Invoice và bạn có thể dễ dàng nộp các thủ tục giấy tờ hải quan một cách chính xác và qua phương thức điện tử, giảm thiểu rủi ro bị giữ lại và chậm trễ.

Tìm kiếm Dịch vụ Vận chuển

Tính toán chi phí vận chuyển

Tìm hiểu về Dịch vụ cho Lô hàng LTL và Vận chuyển Hàng nặng đường không

Tìm hiểu về khái niệm cơ bản của thương mại quốc tế

Ước tính được các chi phí dỡ hàng với UPS TradeAbility

Tăng tốc độ thông quan với UPS Paperless Invoice

Kiểm soát các lô hàng quốc tế nhập khẩu của bạn bằng Kiểm soát nhập khẩu UPS

Để biết thêm thông tin hoặc thắc mắc về các giải pháp công nghiệp của UPS, vui lòng liên hệ với UPS theo số 1800-588-877.

Dịch vụ Vận chuyển hàng lẻ bằng xe tải của UPS Freight ("LTL") được cung cấp bởi TFI International Inc. và các bộ phận hoặc chi nhánh (bao gồm nhưng không giới hạn TForce Freight), không liên kết với United Parcel Service, Inc. hoặc bất kỳ chi nhánh, công ty con hoặc các đơn vị có liên quan nào (“UPS”). UPS không chịu trách nhiệm liên quan đến các dịch vụ vận chuyển LTL nào của UPS Frieght hoặc bất kỳ dịch vụ nào khác do TFI International Inc. hoặc các chi nhánh, bộ phận, công ty con hoặc các đơn vị có liên quan của TFI International Inc. đề xuất hoặc cung cấp.