của
  • Service Adjustments related to Coronavirus…Thêm
  • Customs regulations and requirements for import or export of medical supplies and equipment…Thêm
  • Service disruptions due to the conflict in Ukraine…Thêm
Bỏ Qua và Chuyển Tới Nội Dung Chính

Giải pháp kho vận cho doanh nghiệp công nghệ cao

Hợp lý hóa kho vận để thành công.

Luôn dẫn đầu về công nghệ đồng nghĩa với việc đưa sản phẩm của bạn ra thị trường một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Doanh nghiệp kỹ thuật của bạn phụ thuộc vào các nhà cung cấp và khách hàng trên toàn thế giới, thường đòi hỏi kiến thức và quy trình chuỗi cung ứng phức tạp và chuyên biệt. Hợp tác với UPS để đưa mạng lưới vận tải và môi giới hải quan mở rộng cùng các giải pháp công nghệ tích hợp của chúng tôi vào hoạt động nhằm thắt chặt chuỗi cung ứng và đẩy nhanh sản phẩm của bạn ra thị trường. Duy trì hàng tồn kho và các bộ phận trong các cơ sở kho hàng trên toàn thế giới của chúng tôi, đảm bảo rằng tiến độ giao hàng, trả lại hàng và sửa chữa đáp ứng kỳ vọng của khách hàng, nâng cao sự hài lòng và lòng trung thành của khách hàng.