của
  • Temporary Service Adjustments during Chung Yeung Festival Holiday in Hong Kong SAR…Thêm
  • UPS is open for business: Service impacts related to Coronavirus…Thêm
  • Temporary Service Suspension due to Flooding in Parts of Japan…Thêm
  • Customs regulations and requirements for import or export of medical supplies and equipment…Thêm
  • Tạm dừng Đảm bảo Dịch vụ UPS…Thêm
Bỏ Qua và Chuyển Tới Nội Dung Chính

Khả Năng Theo Dõi Thông Tin và Kiểm Soát Giao Hàng

Được khuyến khích đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng trong hoạt động giao các sản phẩm chăm sóc sức khỏe.

Vì môi trường ngành chăm sóc sức khỏe không ngừng thay đổi, chi phí ngày càng cao, tỉ lệ hoàn tiền ngày càng giảm, và biên lợi ngày càng giảm làm cho các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe và các tổ chức chăm sóc sức khỏe ngày càng khó cung cấp sự chăm sóc có chất lượng. Và vì bệnh nhân hiện nay kỳ vọng có nhiều lựa chọn hơn từ các tổ chức nhà cung cấp, sự hài lòng của khách hàng đã trở thành một yếu tố quan trọng trong cách bạn điều hành phòng mạch của mình.

UPS hiện diện để giúp bạn đáp ứng các nhu cầu ngày càng cao này bằng các sản phẩm và quy trình được tối ưu hóa cho ngành chăm sóc sức khỏe, các công cụ công nghệ tiên tiến, và các phương án giao hàng linh hoạt. Kết hợp với các giải pháp logistics tùy chỉnh, chúng tôi khuyến khích các bệnh viện, các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc, các nhà thuốc biệt dược, các phòng thí nghiệm chẩn đoán, các hãng sản xuất, và các CRO cải thiện hoạt động cung cấp dịch vụ, có được hiệu quả và giảm chi phí.

Liên hệ UPS

Giải Pháp Này Dành Cho Ai

Các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc, các bệnh viện, các phòng thí nghiệm và các nhà thuốc biệt dược cần nắm bắt thông tin chính xác hơn và trực tiếp kiểm soát các hoạt động giao hàng để cải thiện trải nghiệm của khách hàng.

Đối với UPS, đó chính là bệnh nhân, không phải là một bưu kiện.

Trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, những sự trì hoãn, sơ xuất, và thiếu hiệu quả sẽ gây phương hại đối với dịch vụ chăm sóc và ảnh hưởng đến các nguồn lực hạn hẹp. UPS đã đầu tư vào công nghệ tiên tiến để tối ưu hóa các hệ thống hàng tồn kho, để giám sát, bảo vệ và can thiệp đối với các lô hàng nhạy cảm về nhiệt độ, về thời gian và có giá trị đến giai đoạn giao hàng cuối cùng.

Khi bạn tìm đường trong môi trường chăm sóc sức khỏe mới, UPS có thể là một đối tác có giá trị trong việc phát triển những chuỗi cung ứng nhanh nhạy, linh hoạt, và dễ dàng mở rộng, giúp tăng thêm tốc độ và độ đáng tin cậy để đáp ứng nhu cầu của bệnh nhân. Các chuyên gia logistics chăm sóc sức khỏe giàu kiến thức của chúng tôi nắm bắt những thay đổi và xu hướng về nhu cầu của bệnh nhân, điều kiện thị trường, Nghiên Cứu & Phát Triển, và các quy định về sản phẩm—và sẵn sàng giúp bạn đáp ứng thay đổi.

Các Dịch vụ Liên Quan

Luôn được thông báo đầy đủ. Đăng ký để nhận email của chúng tôi.
Đăng ký nhận email của UPS.

Ví dụ Email

Đăng ký để nhận thông tin ưu đãi, thông tin chi tiết và tin tức về ngành qua email có thể giúp cải thiện quá trình vận chuyển của bạn. Bạn có thể thay đổi ưu tiên của bạn bất cứ lúc nào.

Tin tức và Thông tin chi tiết sẽ giúp bạn chuyển hàng thông minh hơn

Cập nhật Dịch vụ thông báo cho bạn biết tình hình thời tiết khắc nghiệt và các sự kiện có thể ảnh hưởng tới hoạt động vận chuyển

Khuyến mãi và Ưu đãi giúp bạn tiết kiệm tối đa chi phí

Tin tức Sản phẩm giúp bạn cập nhật dịch vụ, công cụ và tính năng mới