của
  • Service Adjustments related to Coronavirus…Thêm
  • Customs regulations and requirements for import or export of medical supplies and equipment…Thêm
Bỏ Qua và Chuyển Tới Nội Dung Chính

Chăm sóc sức khỏe

Toa thuốc cho doanh nghiệp khoẻ mạnh hơn

Hãy để nhóm UPS giúp bạn giải quyết các khó khăn về kho vận với giải pháp chuỗi cung ứng và kiến thức chuyên môn về tuân thủ. Khai thác mạng lưới các cơ sở chuyên về y tế toàn cầu của chúng tôi, địa điểm phân phối tuân thủ cGMP (tiêu chuẩn Thực hành Sản xuất Tốt hiện tại) hoặc cGDP (tiêu chuẩn Thực hành Lập tài liệu tốt) và địa điểm lưu kho chuyển tiếp (FSL) cũng như các giải pháp tiên tiến cho các lô hàng có yêu cầu nghiêm ngặt về nhiệt độ và thời gian của bạn, ví dụ như lô hàng có yêu cầu về nhiệt độ phòng có kiểm soát (CRT) cho đến nhiệt độ đông lạnh, và những lô hàng cần giám sát liên tục.

UPS tiếp tục mở rộng năng lực kho vận y tế với việc sáp nhập CEMELOG và Poltraf. Marken, chi nhánh thuộc sở hữu của UPS cung cấp dịch vụ cao cấp cho các công ty dược phẩm, nhà sản xuất và tổ chức nghiên cứu hợp đồng (CRO) có tham gia vào tất cả các giai đoạn trong quá trình thử nghiệm lâm sàng.

Yêu Cầu Thêm Thông Tin