của
  • UPS is open for business: Service impacts related to Coronavirus…Thêm
  • Temporary Service Suspension due to Flooding in Kumamoto, Japan…Thêm
  • Customs regulations and requirements for import or export of medical supplies and equipment…Thêm
  • Tạm dừng Đảm bảo Dịch vụ UPS…Thêm
Bỏ Qua và Chuyển Tới Nội Dung Chính

Dữ liệu Thanh toán UPS

Tiết kiệm thời gian bằng cách tích hợp dữ liệu lập hóa đơn UPS

Công cụ lập hóa đơn có thể xây dựng các giải pháp hiệu quả dành cho bạn

Khi công ty của bạn cần theo dõi dữ liệu từ một giải pháp vận chuyển trong toàn doanh nghiệp, điều quan trọng là tránh công việc thừa hoặc trùng lặp. Bằng cách tích hợp các tập tin Dữ liệu Lập hóa đơn UPS--sẵn có ở dạng CSV, XML hoặc EDI 210--vào các hệ thống hiện tại của bạn, bạn có thể xóa bỏ rất nhiều thao tác nhập dữ liệu. Điều này giúp giảm chi phí nhân công và giảm khả năng mắc lỗi.

Xem các Chủ đề Hỗ trợ Lập hóa đơn

Luôn được thông báo đầy đủ. Đăng ký để nhận email của chúng tôi.
Đăng ký nhận email của UPS.

Ví dụ Email

Đăng ký để nhận thông tin ưu đãi, thông tin chi tiết và tin tức về ngành qua email có thể giúp cải thiện quá trình vận chuyển của bạn. Bạn có thể thay đổi ưu tiên của bạn bất cứ lúc nào.

Tin tức và Thông tin chi tiết sẽ giúp bạn chuyển hàng thông minh hơn

Cập nhật Dịch vụ thông báo cho bạn biết tình hình thời tiết khắc nghiệt và các sự kiện có thể ảnh hưởng tới hoạt động vận chuyển

Khuyến mãi và Ưu đãi giúp bạn tiết kiệm tối đa chi phí

Tin tức Sản phẩm giúp bạn cập nhật dịch vụ, công cụ và tính năng mới