của
  • Service Adjustments related to Coronavirus…Thêm
  • Operating Schedule during the Lunar New Year Holidays…Thêm
  • Customs regulations and requirements for import or export of medical supplies and equipment…Thêm
Bỏ Qua và Chuyển Tới Nội Dung Chính

Dịch vụ Thanh toán UPS

Giải Pháp này dành cho ai?

Các doanh nghiệp quy mô vừa và lớn muốn giảm thiểu thời gian nhập liệu hóa đơn.

Tạo thuận lợi cho quy trình thanh toán và báo cáo.

Khi công ty của bạn cần quản lý hóa đơn cũng như theo dõi dữ liệu chi phí mà không có thời gian hay nguồn lực để thực hiện thì các công cụ thanh toán của UPS chính là giải pháp một cách toàn diện dành cho bạn. Các tùy chọn nhanh chóng và dễ sử dụng của chúng tôi tích hợp dễ dàng với các hệ thống của bạn, đơn giản hóa các quy trình và giảm thiểu giấy tờ.

Các Dịch vụ Liên Quan

Luôn được thông báo đầy đủ. Đăng ký để nhận email của chúng tôi.
Đăng ký nhận email của UPS.

Ví dụ Email

Đăng ký để nhận thông tin ưu đãi, thông tin chi tiết và tin tức về ngành qua email có thể giúp cải thiện quá trình vận chuyển của bạn. Bạn có thể thay đổi ưu tiên của bạn bất cứ lúc nào.

Tin tức và Thông tin chi tiết sẽ giúp bạn chuyển hàng thông minh hơn

Cập nhật Dịch vụ thông báo cho bạn biết tình hình thời tiết khắc nghiệt và các sự kiện có thể ảnh hưởng tới hoạt động vận chuyển

Khuyến mãi và Ưu đãi giúp bạn tiết kiệm tối đa chi phí

Tin tức Sản phẩm giúp bạn cập nhật dịch vụ, công cụ và tính năng mới