của
  • Temporary Service Adjustments due to Typhoons in Zhejiang Province, China Mainland…Thêm
  • Điều chỉnh Dịch vụ do virus Corona…Thêm
  • Tạm ngừng dịch vụ do mưa lớn và lũ lụt ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc Đại lục…Thêm
  • Điều chỉnh dịch vụ tạm thời trong thời gian tổ chức Thế vận hội Olympic tại Tokyo 2020 ở Nhật Bản …Thêm
  • Dịch vụ UPS đến và đi từ Ấn Độ…Thêm
  • Các yêu cầu và quy định hải quan về nhập khẩu, xuất khẩu vật tư, thiết bị y tế…Thêm
Bỏ Qua và Chuyển Tới Nội Dung Chính

Thông báo Dịch vụ

Thời tiết khắc nghiệt, thiên tai và các điều kiện khác ngoài tầm kiểm soát đôi khi có thể làm gián đoạn dịch vụ của chúng tôi. Nếu có sự gián đoạn dịch vụ, thông báo sẽ được hiển thị bên dưới. Một dải băng cảnh báo vàng cũng sẽ xuất hiện ở đầu tất cả các trang ups.com. Nếu không có thông báo dịch vụ bên dưới, mạng lưới vận chuyển của UPS sẽ hoạt động bình thường.

Thông báo Dịch vụ 1/6

Powered By OneLink