của
  • UPS mở cửa hoạt động: Các dịch vụ bị tác động liên quan đến vi-rút Corona…Thêm
  • Điều chỉnh dịch vụ tạm thời do Hội chợ triển lãm nhập khẩu quốc tế Trung Quốc 2020 tại Thượng Hải…Thêm
  • Tạm dừng dịch vụ do lũ lụt ở các Khu vực tại Nhật Bản…Thêm
  • Các yêu cầu và quy định hải quan về nhập khẩu, xuất khẩu vật tư, thiết bị y tế…Thêm
  • Tạm dừng Đảm bảo dịch vụ …Thêm
Bỏ Qua và Chuyển Tới Nội Dung Chính

Thông báo Dịch vụ

Thời tiết khắc nghiệt, thiên tai và các điều kiện khác ngoài tầm kiểm soát đôi khi có thể làm gián đoạn dịch vụ của chúng tôi. Nếu có sự gián đoạn dịch vụ, thông báo sẽ được hiển thị bên dưới. Một dải băng cảnh báo vàng cũng sẽ xuất hiện ở đầu tất cả các trang ups.com. Nếu không có thông báo dịch vụ bên dưới, mạng lưới vận chuyển của UPS sẽ hoạt động bình thường.

Thông báo Dịch vụ alert6/5

Powered By OneLink