• Điều chỉnh dịch vụ tạm thời…Thêm
  • Các yêu cầu và quy định hải quan về nhập khẩu, xuất khẩu vật tư, thiết bị y tế…Thêm
  • Cảnh báo Dịch vụ do Tình hình ở Ukraine…Thêm
Bỏ qua và chuyển tới nội dung chính

Thông báo Dịch vụ

Thời tiết khắc nghiệt, thiên tai và các điều kiện khác ngoài tầm kiểm soát đôi khi có thể làm gián đoạn dịch vụ của chúng tôi. Nếu xảy ra gián đoạn dịch vụ, thông báo sẽ được hiển thị dưới đây. Một dải băng cảnh báo vàng cũng sẽ xuất hiện ở đầu tất cả các trang ups.com.

Thông báo Dịch vụ 1/3