của
  • Điều chỉnh Dịch vụ do virus Corona…Thêm
  • Lịch trình Hoạt động của UPS cho các Lô hàng Vận tải trong Ngày nghỉ lễ Lao động…Thêm
  • Dịch vụ UPS đến và đi từ Ấn Độ…Thêm
  • Lịch hoạt động tại Nhật Bản trong 2021 Tuần Lễ Vàng…Thêm
  • 2021 Lịch Hoạt động trong Ngày Lễ Lao động của UPS tại Trung Quốc…Thêm
  • Dịch vụ có thể bị ảnh hưởng bởi Brexit…Thêm
  • Tạm dừng dịch vụ do mưa lớn ở một số Khu vực tại Nhật Bản…Thêm
  • Các yêu cầu và quy định hải quan về nhập khẩu, xuất khẩu vật tư, thiết bị y tế…Thêm
Bỏ Qua và Chuyển Tới Nội Dung Chính

Thông báo Dịch vụ

Thời tiết khắc nghiệt, thiên tai và các điều kiện khác ngoài tầm kiểm soát đôi khi có thể làm gián đoạn dịch vụ của chúng tôi. Nếu có sự gián đoạn dịch vụ, thông báo sẽ được hiển thị bên dưới. Một dải băng cảnh báo vàng cũng sẽ xuất hiện ở đầu tất cả các trang ups.com. Nếu không có thông báo dịch vụ bên dưới, mạng lưới vận chuyển của UPS sẽ hoạt động bình thường.

Thông báo Dịch vụ 1/8

Powered By OneLink