của
  • Service Adjustments related to Coronavirus…Thêm
  • Customs regulations and requirements for import or export of medical supplies and equipment…Thêm
  • Service disruptions due to the conflict in Ukraine…Thêm
Bỏ Qua và Chuyển Tới Nội Dung Chính

Thuế tiêu thụ và Dịch vụ (SST) tại Malaysia

Thuế tiêu thụ và Dịch vụ (SST) đã và đang được áp dụng tại Malaysia. SST thay thế cho Thuế hàng hóa và Dịch vụ (GST) hiện tại và tác động tới toàn bộ hàng hóa nội địa và nhập khẩu.

 SST có hai thành phần: thuế dịch vụ được tính và thu trên dịch vụ chịu thuế do bất kỳ cá nhân chịu thuế nào tại Malaysia có tham gia và xúc tiến kinh doanh, và thuế tiêu thụ thu một lần được được đánh trên trên hàng hóa nhập khẩu và hàng hóa sản xuất tại địa phương, hoặc tại thời điểm nhập khẩu hoặc tại thời điểm hàng hóa được bán hoặc khi người sản xuất đưa hàng hóa ra thị trường.

Xin lưu ý những thay đổi sau:

• Mọi hàng hóa mở tờ khai hải quan vào hoặc trước ngày 31/8/2018 đều thuộc sự điều chỉnh của GST. GST được áp thuế suất 0% tới ngày 31/8/2018.
• Mọi hàng hóa nhập khẩu mở tờ khai hải quan vào hoặc sau ngày 1/9/2018 thì nay chịu sự điều chỉnh của SST. 
• Các khoản phí SST chính xác phụ thuộc vào loại hàng hóa và dịch vụ được sử dụng. 
• Mọi khoản thuế phát sinh sẽ do khách hàng thanh toán.  

Để tìm hiểu thêm thông tin, vui lòng liên hệ Quản lý Tài khoản của bạn hoặc Đại diện Dịch vụ Khách hàng.

Vui lòng truy cập website của Cục Hải Quan Hoàng Gia Malaysia để:


Biết thêm thông tin về SST
Lấy hướng dẫn phân loại ngành trong SST