của
  • Service Adjustments related to Coronavirus…Thêm
  • Customs regulations and requirements for import or export of medical supplies and equipment…Thêm
Bỏ Qua và Chuyển Tới Nội Dung Chính

Tại sao tôi không thể đăng ký UPS My Choice™?

Chúng tôi cần xác minh danh tính của từng thành viên để bảo đảm an toàn cho gói hàng của bạn.

Bạn không thể đăng ký UPS My Choice vì một số lý do thường gặp như sau:

  • Địa chỉ email bạn cung cấp đã được sử dụng cho một tài khoản đã đăng ký trên UPS My Choice. Thử đăng ký bằng một địa chỉ email khác. 
  • Tên người dùng của bạn - tên yêu cầu để đăng ký UPS My Choice - đã được sử dụng với một dịch vụ doanh nghiệp của UPS như Quantum View® or WorldShip®.

Thông tin Liên quan