của
  • Service Adjustments related to Coronavirus…Thêm
  • Customs regulations and requirements for import or export of medical supplies and equipment…Thêm
Bỏ Qua và Chuyển Tới Nội Dung Chính

Dụng Chương Trình SMS của UPS

Theo Dõi qua SMS

Bạn có thể tìm hiểu trạng thái của các lô hàng bằng cách cài đặt Theo Dõi qua SMS của UPS khi theo dõi trực tuyến. Bạn chỉ cần đăng ký dịch vụ để bắt đầu theo dõi bằng SMS. Để thực hiện việc đó:

  1. Truy cập ups.com, nhập số theo dõi hoặc số InfoNotice vào khu vực theo dõi ở bên trái của màn hình, và chọn Theo Dõi. Bạn sẽ được chuyển đến trang Chi Tiết Theo Dõi.
  2. Từ trang Chi Tiết Theo Dõi, thêm thông báo SMS bằng cách chọn Cập Nhật Trạng Thái Yêu Cầu.
  3. Khi chọn loại thông báo, chọn Tin Nhắn Văn Bản SMS, sau đó chọn Thêm Số Mới, và nhập số di động của bạn để đăng ký.
  4. Chọn ô này để xác nhận rằng bạn đồng ý với các Điều Khoản Sử Dụng Chương Trình SMS của UPS  \và Chính Sách về Quyền Riêng Tư của UPS.
  5. Chọn Gửi, sau đó xác nhận từ điện thoại di động của bạn. Một khi đã xác nhận, UPS sẽ gửi tin nhắn SMS cho bạn cùng với trạng thái theo dõi cho lô hàng này. Bạn sẽ không phải xác minh yêu cầu từ điện thoại một lần nữa trừ phi bạn bỏ chọn* dịch vụ.

Đi vào trang web m.ups.com

LƯU Ý: Các cước phí dữ liệu chuẩn có thể áp dụng. Bạn có thể nhận được nhiều tin nhắn


Thông báo Bảo mật: UPS

Các Cách Theo Dõi Khác

UPS cung cấp vài phương thức giúp bạn theo dõi các lô hàng một cách tiện lợi.

Theo Dõi Lô Hàng

Theo Dõi theo Tham Chiếu

Nhập Số Theo Dõi