của
  • Service Adjustments related to Coronavirus…Thêm
  • Service disruptions due to the conflict in Ukraine…Thêm
  • Customs regulations and requirements for import or export of medical supplies and equipment…Thêm
Bỏ Qua và Chuyển Tới Nội Dung Chính

Tài liệu Hỗ trợ về WorldShip

Các tài liệu hỗ trợ này có các giải đáp về những thắc mắc thông thường liên quan đến cài đặt, nâng cấp và sử dụng WorldShip®. Chọn Tải về để xem một tài liệu.

Cài đặt chương trình WorldShip

Tải xuống Tài liệu cài đặt
Tên tệpĐịnh dạng tệpNgày tạoTải về
Tải trên Máy Trạm Đơn hoặc Trạm Nhóm
02/18/2021

Trở lại Đầu trang

Nâng cấp chương trình WorldShip

Tải xuống Tài liệu Nâng cấp
Tên tệpĐịnh dạng tệpĐịnh dạng tệpTải về
Nâng cấp trên Máy Trạm Đơn hoặc Trạm Nhóm
02/18/2021

Trở lại Đầu trang

Tích hợp chương trình WorldShip

Tải xuống Tài liệu Tích hợp
Tên tệpĐịnh dạng tệpNgày tạoTải về
Nâng cấp WorldShip Tìch hợp Hiện tại lên WorldShip 2021
02/18/2021
Nhập Địa chỉ Khách hàng
01/01/2016
Nhập Dữ liệu Lô hàng
01/01/2014
Xuất Dữ liệu Lô hàng
01/01/2014
Cài đặt Gửi hàng Tự động
01/01/2014
Nhập vào Dữ liệu Lô hàng sử dụng mẫu Sơ đồ đặt hàng nhập khẩu 1
01/01/2016
Sử dụng XML Hàng nhập Tự động
01/01/2016
Sử dụng XML Hướng dẫn Sử dụng Nhanh Hàng nhập Tự động
01/01/2016
Sổ làm việc Đặc tả Tập tin XML
07/04/2021
Mẫu nhập khẩu tự động XML
01/01/2015
Mẫu nhập khẩu hàng loạt XML
01/01/2015

Trở lại Đầu trang

Đang xử lý

Tải Chứng từ Đang xử lý
Tên tệpĐịnh dạng tệpNgày tạoTải về
Xử lý Lô hàng UPS Import ControlSM
01/01/2014
Làm thế nào để tạo nhãn riêng trong WorldShip
07/31/2015
Xử Lý một Lô Hàng Hàng Hóa Nguy Hiểm
01/15/2019

Trở lại Đầu trang

Dịch vụ Vận chuyển hàng lẻ bằng xe tải của UPS Freight ("LTL") được cung cấp bởi TFI International Inc. và các bộ phận hoặc chi nhánh (bao gồm nhưng không giới hạn TForce Freight), không liên kết với United Parcel Service, Inc. hoặc bất kỳ chi nhánh, công ty con hoặc các đơn vị có liên quan nào (“UPS”). UPS không chịu trách nhiệm liên quan đến các dịch vụ vận chuyển LTL nào của UPS Frieght hoặc bất kỳ dịch vụ nào khác do TFI International Inc. hoặc các chi nhánh, bộ phận, công ty con hoặc các đơn vị có liên quan của TFI International Inc. đề xuất hoặc cung cấp.