của
 • Service Adjustments related to Coronavirus…Thêm
 • Service disruptions due to the conflict in Ukraine…Thêm
 • Customs regulations and requirements for import or export of medical supplies and equipment…Thêm
Bỏ Qua và Chuyển Tới Nội Dung Chính

Mức giá Thương lượng cho Tài khoản Cụ thể

Tổng quan


Mức giá Thương lượng cho Tài khoản Cụ thể cho phép bạn xem mức giá thương lượng hiện tại tính đến tuần gần đây nhất (gồm cả phụ phí nhiên liệu và mức giá hiệu quả) kịp thời và chính xác. Điều này cho phép bạn dự tính tốt hơn chi phí vận chuyển và đưa ra quyết định vận chuyển với hiểu biết sáng suốt hơn. Do chi phí sau vận chuyển, như phí chỉnh sửa địa chỉ và các phí khác có thể có, mức giá được hiển thị có thể không hoàn toàn khớp với hóa đơn UPS của bạn.

Cải tiến Các Quy trình Kinh doanh của Bạn

Mức giá Thương lượng cho Tài khoản Cụ thể có thể giúp loại bỏ các quy trình bằng tay tốn thời gian và chi phí được sử dụng để ước tính các khoản chiết khấu, bao gồm:

Lập hoá đơn: Mức giá thương lượng UPS được cung cấp tại thời điểm vận chuyển lô hàng cho phép bạn tính hóa đơn cho khách hàng sớm hơn mà không phải chờ lấy hoá đơn vận chuyển UPS. Bạn giảm Thời gian Thu hồi Tiền hàng Tồn đọng.

Nhập Đơn đặt hàng: Mức giá thương lượng UPS cho phép bạn cung cấp dịch vụ tốt hơn cho khách hàng bằng cách cung cấp thông tin chính xác về mức giá khi nhập đơn đặt hàng.

Phân bổ Chi phí: Mức giá thương lượng UPS cho phép bạn phân bổ chính xác chi phí cho các ban chức năng hoặc bộ phận.

 
Các Hệ thống UPS Hỗ trợ Mức giá Thương lượng

 • WorldShip
 • Gửi hàng qua Internet của UPS
 • Công cụ tính Chi phí và Thời gian tại ups.com
 • Bộ Phát triển UPS - Các API Vận chuyển và Định giá
 • UPS CampusShip
 • Các Hệ thống Người bán Sẵn sàng của UPS (Chỉ các tài khoản sử dụng các API Vận chuyển và Định giá)

Trở lại Đầu trang

Các Thay đổi về Mức giá Thương lượng

Khi bạn thêm tài khoản UPS vào WorldShip hoặc hồ sơ ups.com của bạn, các tài khoản sẽ tự động được kích hoạt để hiển thị giá đàm phán khi bạn đang tạo một lô hàng hoặc yêu cầu báo giá trực tuyến. Bạn sẽ cần một bản sao hóa đơn để thêm một tài khoản vào WorldShip hoặc hồ sơ của bạn. Bạn sẽ cần phải cung cấp thông tin chi tiết từ các hóa đơn trước khi chúng tôi bổ sung thêm bạn là một người dùng xác thực của tài khoản thanh toán.

Bạn sẽ không cần phải liên hệ nhân viên bán hàng UPS để được trợ giúp kích hoạt trong các hệ thống sau đây:

 • WorldShip
 • Gửi hàng trên ups.com
 • Công cụ tính Chi phí và Thời gian tại ups.com
 • Bộ Phát triển UPS - Các API Vận chuyển và Định giá
   

Mức giá thương lượng sẽ sẵn có trong mỗi hệ thống trong vòng 24-48 giờ (hoặc sớm hơn) sau khi bạn đã xác thực tài khoản UPS.  

Thêm một Tài Khoản vào Hồ Sơ Của Tôi

Làm thế nào để Xác Thực Tài Khoản và Xem Giá Đàm Phán trong WorldShip
Trong WorldShip phiên bản bạn có thể yêu cầu xem mức giá thương lượng bằng cách chọn nút Yêu cầu Mức giá trong Soạn thảo Người gửi.

Một khi bạn đã xác nhận tài khoản thanh toán, bạn phải lựa chọn cách chúng sẽ được hiển thị bằng cách sử dụng cài đặt trong trình Soạn Thảo Gửi Hàng.

Xem mức giá đàm phán trong API Vận Chuyển và Báo Giá của chúng tôi
Nếu bạn sử dụng một trong các giao diện lập trình ứng dụng của chúng tôi (API), bạn sẽ cần phải thêm tài khoản thanh toán vào hồ sơ ups.com của bạn, và CôngCụChỉGiáĐàmPhán phải được thông qua trong Yêu cầu XML.

Trở lại Đầu trang