của
  • Service Adjustments related to Coronavirus…Thêm
  • Customs regulations and requirements for import or export of medical supplies and equipment…Thêm
Bỏ Qua và Chuyển Tới Nội Dung Chính

Trung tâm Tin nhắn WorldShip

Chào mừng bạn đến với Trung tâm Thông báo® của WorldShip. Khu vực này sẽ được sử dụng để thông báo cho bạn về các tính năng và chức năng có thể cải thiện trải nghiệm WorldShip của bạn, bao gồm các tính năng mới cho WorldShip. Khi có một tin nhắn mới, phong bì Trung tâm Thông báo trên ribbon sẽ có một dấu chấm than màu da cam để trực tiếp bạn ở đây.

Bảo mật Dữ liệu WorldShip – Thông tin TLS 1.2 Quan trọng

Vì TLS 1.0 và TLS 1.1 là các lỗ hổng bảo mật đã được xác định, nên chúng tôi sẽ sớm ngừng chấp nhận truyền dữ liệu từ các máy tính sử dụng các giao thức này. Mọi máy tính mà công ty của bạn đang sử dụng WorldShip phải mở TLS 1.2 trong Windows® registry trước cuối tháng Chín năm 2019. Sau hạn chót này, WorldShip sẽ không thể truyền dữ liệu tới UPS, và tiếp theo sẽ ngăn bạn in các nhãn vận chuyển cho tới khi TLS 1.2 được mở trong registry máy tính của bạn.

Một số tính năng của WorldShip còn yêu cầu cài đặt trình duyệt Microsoft® Internet Explorer phải mở TLS 1.2. Nếu cài đặt trình duyệt Internet Explorer không mở TLS 1.2 thì các tính năng WorldShip sau đây sẽ không hoạt động như mong đợi:

  • Xác thực Địa chỉ
  • Tính toán thời gian vận chuyển
  • Giá cước & Vận chuyển hàng Freight
  • Xác thực hàng hóa nguy hiểm
  • Tải lên PLD Gia tăng (rất quan trọng đối với hàng xuất khẩu)

Bạn nên làm gì

Bạn hoặc người có thẩm quyền trong công ty của bạn cần phải kiểm tra ngay Windows® registry và cài đặt trình duyệt Internet Explorer trên các máy tính của bạn đang chạy WorldShip và đảm bảo rằng giao thức bảo mật TLS 1.2 đang được mở. Tác vụ này phải được hoàn thành bởi những người có quyền 'Quản trị' Windows®. Nhóm hỗ trợ UPS WorldShip sẵn sàng trợ giúp bạn trong quy trình này tại Mỹ theo số 888-553-1118 hoặc bạn có thể chọn thẻ ‘Hỗ trợ’ của WorldShip để xem danh sách liên hệ đối với các quốc gia hoặc vùng lãnh thổ khác.

Trở lại Đầu trang

WorldShip: Nâng cấp cấu hình nhóm làm việc

WorldShip bao gồm các tính năng bảo mật cơ sở dữ liệu nâng cao đảm bảo tuân thủ Chính sách nhóm của Microsoft®. Chúng tôi khuyến khích bạn nâng cấp cấu hình nhóm làm việc (LAN) sớm nhất có thể để tận dụng lợi thế của cải tiến này.

Khi nâng cấp cấu hình nhóm làm việc của bạn lên WorldShip, hãy nhớ rằng tất cả các Máy Trạm Từ Xa phải được nâng cấp sau khi Máy Trạm Quản Trị được nâng cấp. Sau khi nâng cấp Máy Trạm Quản Trị, Máy Trạm Từ Xa không sử dụng được cho đến khi chúng cũng được nâng cấp. Cả Máy Trạm Quản Trị và Máy Trạm Từ Xa phải chạy cùng một phiên bản WorldShip.

Do các cải tiến bảo mật trong WorldShip, Máy Trạm Từ Xa sẽ không còn tự động nhắc người dùng nâng cấp. Nếu người dùng cố gắng sử dụng Máy Trạm Từ Xa trước khi nó được nâng cấp nhưng sau khi Máy Trạm Quản Trị được nâng cấp, một thông báo sẽ hiển thị cho biết đã có lỗi khi kết nối với cơ sở dữ liệu. Lỗi này có thể được khắc phục bằng cách nâng cấp Máy Trạm Từ Xa lên WorldShip.

Quy trình nâng cấp Máy Trạm Từ Xa lên WorldShip

Để bắt đầu nâng cấp Máy Trạm Từ Xa, hãy mở thư mục WorldShip trên ổ đĩa chung (shared network drive location) từ Máy Trạm Từ Xa và chạy ứng dụng cài đặt WorldShip. Nếu bạn muốn, bạn cũng có thể bắt đầu nâng cấp bằng DVD WorldShip hoặc tải Worldship xuống từ website.

Tải WorldShip

Trở lại Đầu trang

Khả năng tương thích WorldShip Toàn diện với các Phiên bản Không được hỗ trợ của Windows®

Bảo mật dữ liệu rất quan trọng đối với UPS, và chúng tôi biết điều đó cũng quan trọng đối với công ty của bạn. Microsoft® không còn hỗ trợ các phiên bản hệ điều hành Windows cũ hơn Windows 8. Các máy tính chạy các phiên bản không được hỗ trợ này có thể dễ bị rủi ro hơn về nguy cơ bảo mật và vi-rút*.

Chúng tôi khuyên bạn nên kiểm tra tất cả các máy tính đã cài đặt WorldShip của bạn và đảm bảo rằng chúng đang chạy Windows 8, Windows 8.1, hoặc Windows 10. Nếu không, việc nâng cấp lên hệ điều hành của bạn là cần thiết.

Quy trình Sao lưu và Cài đặt WorldShip

Nếu bạn đang nâng cấp hệ điều hành hoặc đang chuyển cài đặt WorldShip sang máy tính mới, chúng tôi khuyên bạn nên cài đặt phiên bản WorldShip mới nhất. Ngoài lợi ích về hiệu suất và bảo mật, WorldShip cung cấp quyền truy cập vào tất cả các sản phẩm và dịch vụ UPS mới nhất. Các hướng dẫn này giải thích cách sao lưu dữ liệu của bạn và hoàn tất cài đặt:

Chuyển WorldShip sang máy tính mới (chỉ có Tiếng Anh)

* Nguồn: Microsoft https://www.microsoft.com/en-us/windows/windows-7-end-of-life-support-information

Trở lại Đầu trang

Chủ Hàng Hàng Hóa Nguy Hiểm

Người gửi hàng đang quản lý các bảng hóa học thông qua cơ sở dữ liệu bên ngoài hoặc bằng bản đồ xuất/nhập khẩu cần hoàn thành các trường mới trên WorldShip 2017 và dùng các phiên bản mới hơn khi gửi Hàng Hóa Nguy Hiểm.

Tìm hiểu thêm về phương thức xử lý một lô Hàng hóa nguy hiểmMở liên kết trong cửa sổ mới

Trở lại Đầu trang

Dịch vụ Vận chuyển hàng lẻ bằng xe tải của UPS Freight ("LTL") được cung cấp bởi TFI International Inc. và các bộ phận hoặc chi nhánh (bao gồm nhưng không giới hạn TForce Freight), không liên kết với United Parcel Service, Inc. hoặc bất kỳ chi nhánh, công ty con hoặc các đơn vị có liên quan nào (“UPS”). UPS không chịu trách nhiệm liên quan đến các dịch vụ vận chuyển LTL nào của UPS Frieght hoặc bất kỳ dịch vụ nào khác do TFI International Inc. hoặc các chi nhánh, bộ phận, công ty con hoặc các đơn vị có liên quan của TFI International Inc. đề xuất hoặc cung cấp.