của
  • Service Adjustments related to Coronavirus…Thêm
  • Service disruptions due to the conflict in Ukraine…Thêm
  • Customs regulations and requirements for import or export of medical supplies and equipment…Thêm
Bỏ Qua và Chuyển Tới Nội Dung Chính

Tải xuống WorldShip


QUAN TRỌNG: Hãy xem lại Hướng dẫn Cài đặt WorldShip dưới đây trước khi cài đặt.

Tải tệp Về
Tên TệpĐịnh dạng TệpNgày TạoTải về
WorldShip 2022 (Phải có sẵn cài đặt WorldShip để sử dụng Windows® 8.1 trở lên, các cài đặt mới chỉ được hỗ trợ trên Windows® 8.1 trở lên) 03/01/2022
Hướng Dẫn Cài Đặt WorldShip 2021 
01/05/2021 
Hướng Dẫn Sử Dụng WorldShip 2021 
01/05/2021 

Lưu ý: Với máy tính có trạm làm việc từ xa, vui lòng tham khảo Trung tâm Nhắn tin WorldShip về Nâng cấp Cấu hình Nơi làm việc trước khi tải về tệp tin WorldShip 2022.

Hướng dẫn tải về Worldship

(Lưu ý: Bạn sẽ cần số tài khoản UPS để cài đặt WorldShip®.)

  1. Chọn liên kết Tải về ở trên, và chạy tệp tin hoặc lưu tệp tin này (nên lưu) vào điểm đến đã chọn của bạn. Hãy lưu ý địa điểm nơi mà bạn lưu tệp tin. Do kích thước tệp nên kết nối Internet dải rộng là cần thiết. Bạn nên lưu một bản sao của tệp vào một thiết bị lữu trữ ngoài để truy cập sau này.

  2. Nếu đã lưu, nhấp đúp tệp dể bắt đầu cài đặt.

  3. Làm theo lời nhắc cho đến khi hoàn thành cài đặt. Khi chạy tệp, các lời nhắc ban đầu sẽ chỉ bằng tiếng Anh. Bạn sẽ có cơ hội chọn ngôn ngữ cài đặt ở màn hình tiếp theo.

Chú ư: Không nên dùng kết nối quay số.

Hãy tham khảo Thời gian Tải về Ước tính sau đây:

  • 1.5 MB DSL/T1 (kết nối Internet): 20 đến 40 phút
  • 3,0 MB DSL/Cáp (kết nối Internet): 15 đến 30 phút
  • 6,0 MB DSL/Cáp (kết nối Internet): 10 đến 20 phút