của
  • Service Adjustments related to Coronavirus…Thêm
  • Service disruptions due to the conflict in Ukraine…Thêm
  • Customs regulations and requirements for import or export of medical supplies and equipment…Thêm
Bỏ Qua và Chuyển Tới Nội Dung Chính

Tìm hiểu về Tích hợp các API Bộ công cụ Phát triển của UPS

1. API là gì?

Giao diện Lập trình Ứng dụng (API) của UPS là các chỉ dẫn lập trình và tiêu chuẩn cho việc truy cập và tích hợp chức năng UPS vào trang web thương mại điện tử hoặc các ứng dụng doanh nghiệp của bạn. Các công nghệ phức tạp này được thiết kế để đáp ứng các nhu cầu của những khách hàng yêu cầu sự linh hoạt tối đa trong khi tích hợp. API yêu cầu các chuyên viên Công nghệ Thông tin (CNTT) bên trong hoặc bên ngoài viết mã XML để tích hợp bên trong các hệ thống của một khách hàng. Ba loại API tạo nên sự tồn tại của tất cả các Ngôn ngữ Đánh dấu Mở rộng (Extensible Markup Language - XML) hữu dụng. Loại đầu tiên làm thẳng XML; loại thứ hai sử dụng Giao Thức Truy Cập Đối Tượng Đơn Giản (Simple Object Access Protocol - SOAP) và Ngôn Ngữ Định Nghĩa Dịch Vụ Web (Web Service Definition Language - WSDL), và loại thứ ba sử dụng Ký Hiệu Đối Tượng Java Script (Java Script Object Notation - JSON).
Bên cạnh các giao dịch API thực tế, các nhà phát triển cần phải dịch các XML thành mã hệ thống nội bộ. Mã này sẽ được tiếp nhận dữ liệu từ API dù là một giao diện đồ họa người dùng (Graphic User Interface - GUI) hay đến một hệ thống máy tính. Hiện có hơn 100 ngôn ngữ khác nhau trong đó bao gồm các ngôn ngữ như PHP, Perl, C #, C ++, và Java.

Bằng cách tích hợp chức năng vận chuyển UPS (như Định giá, Vận chuyển, hoặc Truy tìm) một cách trực tiếp vào các ứng dụng kinh doanh doanh nghiệp của bạn và trang web thương mại điện tử, nhân viên của bạn có thể làm việc hiệu quả hơn và khách hàng của bạn có thể hưởng lợi do trải nghiệm người dùng được cải thiện. Các ứng dụng kinh doanh có thể bao gồm:

  1. Đặt hàng: Cải thiện tính chính xác của các đơn đặt hàng với các API Xác thực Địa chỉ Cấp phố, Định giá hay Thời gian Vận chuyển.
  2. Vận chuyển: Tự động hóa các quy trình hoàn tất và vận chuyển toàn cầu với các API Nhận hàng, Vận chuyển và UPS Tradeability UPS®.
  3. Dịch vụ Khách hàng: Cung cấp khả năng nhìn thấy được cho khách hàng và trung tâm dịch vụ khách hàng của bạn với các API Quantum View®, Định giá, Truy tìm, Truy tìm Chữ ký UPS®, và Bộ định vị.

Xem Danh sách các API Sẵn có của UPS

2. Tôi tham vấn ai về chuyên môn?

Khi bạn đã quyết định muốn tích hợp các API của UPS, bạn sẽ cần tham vấn nhóm kỹ thuật thành thạo về mã hóa Dịch vụ XML/Web.

Tìm kiếm một nhóm phát triển nội bộ hoặc nhà tích hợp bên thứ 3. Một nhà phát triển nội bộ là một tài nguyên CNTT nội bộ do công ty bạn tuyển dụng có chuyên môn về tích hợp API. Một chuyên viên tích hợp là một tài nguyên bên ngoài mà bạn ký hợp đồng để tích hợp API cho công ty bạn. Bạn nên yêu cầu tham khảo và giới thiệu trước khi ký hợp đồng với một nhà tích hợp bên thứ 3. Cả hai loại nhà phát triển đều sẽ nhận hỗ trợ kỹ thuật trực tiếp từ UPS. Dù bạn đang sử dụng đội ngũ phát triển nội bộ hoặc bên phát triển thứ ba, đại diện được uỷ quyền của công ty bạn sẽ đồng ý với các điều khoản và điều kiện của UPS dành cho các API và nhận các ủy nhiệm tin cậy duy nhất của UPS thông qua API để trao đổi thông tin với các hệ thống UPS.

3. Tôi cần chú ý những gì trước khi bắt đầu tải về API?

Mặc dù API do UPS cung cấp được sử dụng miễn phí, bạn vẫn nên chú ý tới thời gian và các nguồn lực mà bạn cần để tích hợp API vào hệ thống kinh doanh của mình. Chi phí này có thể vừa phải hoặc đáng kể dựa trên  những yếu tố khác nhau. Trước khi bắt đầu, hãy kiểm tra cẩn thận các Bước Lập kế hoạch Tích hợp API để giúp công ty bạn xác định chi phí và thời gian phát triển.

Xem Các bước Lập kế hoạch Tích hợp API


Nếu công ty của bạn đã lựa chọn để xây dựng giải pháp API tùy chỉnh, hãy cung cấp cho bộ phận phát triển nội bộ hoặc đơn vị tích hợp bên thứ ba của bạn những hướng dẫn dễ dàng để truy cập các API của UPS.

Chỉ dẫn Truy cập cho Nhà phát triển