của
  • Temporary Service Suspension due to Flooding in Parts of Japan…Thêm
  • UPS is open for business: Service impacts related to Coronavirus…Thêm
  • Customs regulations and requirements for import or export of medical supplies and equipment…Thêm
  • Tạm dừng Đảm bảo Dịch vụ UPS…Thêm
Bỏ Qua và Chuyển Tới Nội Dung Chính

Trung tâm Tài nguyên Phát triển

Bước 3: Các Nhà Phát Triển: Tải về các API

Lấy và quản lý các ủy nhiệm API và tải về bộ tài liệu phát triển.

Vướng mắc kỹ thuật? Chúng Tôi Có Mặt Ở Đây Để Hỗ Trợ.

Gửi e-mail cho UPS để đặt câu hỏi và đính kèm tập tin chứa mã và thông báo lỗi bằng cách sử dụng đường liên kết dưới đây. Mục tiêu của chúng tôi là trả lời tin nhắn của bạn trong vòng 4 tiếng.

Gửi e-mail tới UPS

Liên hệ với UPS