của
  • Service Adjustments related to Coronavirus…Thêm
  • Customs regulations and requirements for import or export of medical supplies and equipment…Thêm
Bỏ Qua và Chuyển Tới Nội Dung Chính

Từ điển dữ liệu thanh toán của UPS

Tải xuống các tài liệu tham khảo về Dữ liệu thanh toán của UPS để có quyền truy cập vào các tệp mẫu, từ điển dữ liệu, hàng tiêu đề, mô tả mã phí và lược đồ XML cho tất cả các nhu cầu về Dữ liệu thanh toán của UPS.

Tải về Công cụ
Tên Tập tinĐịnh dạng Tập tinTải về
Hướng dẫn Người dùng (bao gồm các tệp mẫu và từ điển dữ liệu)